Je navíc v daleko lepší kondici než dřív: rekonstrukce za více než čtvrt miliardy korun – stála 269,457 milionu s DPH – totiž řešila nejenom rychle se zhoršující stav, ale došlo i na úpravy podle těch nejčernějších scénářů. Podpěry v kolejišti dokonce mají odolat i nárazu vlaku v případě, že by souprava při průjezdu pod mostem vykolejila!

Slavnostní otevření se chystá na první pátek v září; hodinu před polednem. Jezdit se však bude moci dříve: zpřístupněn pro provoz má být most už v pondělí časně ráno (kolem páté hodiny). Zhruba do listopadu se počítá s režimem zkušebního provozu, což však pro motoristy nepředstavuje jakékoli omezení. Úředně uzavřena kolaudací by měla být rekonstrukce do konce roku.

Most s evidenčním číslem 272-006 patří ve středních Čechách k nejdelším: měří 214 metrů. Součástí prací byla i oprava navazujících úseků silnice číslo II/272. Celková délka rekonstrukce silnice (celkem 421,27 m) je dána především délkou opěrných zdí na předpolích mostu.

V rámci rekonstrukce vlastně došlo k náhradě někdejšího mostu mostem novým, který se tomu původnímu značně podobá; zachován zůstal i oboustranný jízdní pruh pro cyklisty. Rekonstrukci si vynutil zhoršující se stavebně technický stav mostu – a to především pokračující degradace betonové konstrukce související s nárůstem obsahu chloridů v betonu.

Rekonstrukce nadjezdu nad železniční tratí v Lysé nad Labem
- Původní most byl nahrazen mostem se stejným šířkovým uspořádáním, s podpěrami v místě původních podpěr včetně zachování oboustranného jízdního pruhu pro cyklisty. Podpěry v kolejišti jsou dimenzovány i pro mimořádné zatížení vykolejeným vlakem.
- Technické řešení snižuje počet ložisek a dilatačních závěrů, tedy prvků, které se velkou měrou podílejí na udržovacích nákladech mostu (a také na omezeních silničního provozu na mostě).
- Navržený typ dilatačních závěrů ve srovnání s původním stavem také snižuje hluk při přejezdu vozidel. Hluk dále omezuje použití nízkohlučné obrusné asfaltové vrstvy rekonstruované komunikace.
- Cena díla:
+ podle dle smlouvy 228 352 684,94 Kč bez DPH (276 306 748,81 Kč s DPH);
+ po dokončení 222 691 591,95 Kč bez DPH (269 456 826,29Kč s DPH);
+ snížení ceny díla o 5,6 milionu korun bez DPH (6,8 milionu s DPH);
+ dotace z evropských fondů dosahuje 85 procent z celkových nákladů – 235 888 532,00 Kč s DPH

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Ve fotogaleriích si můžete připomenout, jak stavba nového nadjezdu probíhala: 

V Lysé pokračuje stavba nového nadjezdu:

Fotogalerie: V Lysé pokračuje stavba nového nadjezdu

V Lysé pomalu roste nový nadjezd:

Fotogalerie: V Lysé pomalu roste nový nadjezd

Konstrukce nadjezdu se sune nad koleje:

Fotogalerie: Konstrukce nadjezdu se sune nad koleje

Hlavní část nadjezdu sedí na pilířích:

Fotogalerie: Hlavní část nadjezdu sedí na pilířích

Na lyském nadjezdu a v okolí probíhají dokončovací stavební práce:

Fotogalerie: Na lyském nadjezdu a v okolí probíhají dokončovací stavební práce