Řidiči, kteří si do konce roku nestihnou vyměnit své řidičské průkazy, které pozbývají platnost k 31. prosinci, riskují, že dostanou na začátku roku pokutu. Ta může být v některých případech až 30 tisíc.

Výměna se týká řidičáků vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Ty totiž přestanou k poslednímu prosinci platit.

Podle úředníků si dost lidí do konce letošního roku nestihne řidičské průkazy vyměnit. „Doporučujeme lidem, aby nenechávali výměnu na poslední chvíli. V případě, že by se o výměnu včas nepřihlásili, může jim hrozit i sankce," upozornila vedoucí odboru správních činností nymburské radnice Jaroslava Mejzrová. Podle ní nejsou nyní aktuální počty nevyměněných dokladů k dispozici, úřad je bude mít až začátkem září. „Máme ovšem číslo ze začátku července, a to bylo 1633 řidičských průkazů," doplnila Jaroslava Mejzrová.

Pokud si dotyčný řidič požádá o nový řidičský průkaz ještě v době před koncem jeho platnosti, zůstane mu až do doby vydání dokladu nového. Pokud ale přijdou někteří hříšníci až po 1. lednu, řidičský průkaz jim pracovnice odebere a řídit budou moci až po vystavení nového dokladu. A to může trvat i tři týdny.