Hlavní práce na čištění vojenského prostoru tak skončily přesně 55 let po zahájení okupace někdejšího Československa sovětskou armádou a vojsky dalších zemí Varšavské smlouvy dne 21. srpna roku 1968. „Zatímco poslední sovětští vojáci odešli z Milovic 30. června roku 1991, pozůstatky po jejich pobytu se v bývalém vojenském prostoru nacházely více než další tři desetiletí. Pro přírodu tak okupace skončila až dnes, více než třicet let po odchodu posledních sovětských vojáků,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která v bývalém vojenském prostoru Milovice založila rezervaci velkých kopytníků. „Úklid po sovětské armádě tak paradoxně trval déle, než samotný pobyt vojáků,“ dodal Dostál.

Z milovické rezervace společnosti Česká krajina:

| Video: Youtube

Ani dnešní symbolické ukončení hlavního úklidu přitom neznamená, že by práce na čištění vojenského prostoru zcela ustaly. „I do budoucna budeme určitě nacházet další zbytky po působení sovětské armády. Objevují se postupně, jak velcí kopytníci spásají další části rezervace. Rozsah doplňkového čištění však bude výrazně menší, než úklid v průběhu prvních deseti let,“ zmínil Dalibor Dostál.

close V milovické rezervaci skončil desetiletý úklid po sovětské armádě. info Zdroj: se souhlasem společnosti Česká krajina zoom_in V milovické rezervaci skončil desetiletý úklid po sovětské armádě. Úklid bývalého vojenského prostoru zahájili ochránci přírody v roce 2014, kdy začali čistit území pro první část rezervace, která na čtyřiceti hektarech přímo u Milovic vznikla v lednu roku 2015. Postupně pak vyčistili zhruba 350 hektarů současné rozlohy rezervace velkých kopytníků. Jen za poslední tři roky nezisková organizace vynaložila na obnovu bývalého vojenského prostoru přibližně tři miliony korun. Kromě odstraňování pozůstatků po sovětské armádě šlo o odvoz černých skládek, které vznikaly až po odchodu okupačních vojsk, nebo redukci křovin zarůstajících tři desetiletí opuštěný vojenský prostor. Vedle rezervace velkých kopytníků ochránci přírody uklízeli také sousední lesy nebo okraje silnic a turistických tras v okolí.