Informace potvrdil místostarosta lázeňského města Miroslav Holas. „Jedná se o pořízení sběrných nádob k rodinným a bytovým domům pro občany města na separaci odpadu, konkrétně papír a plasty včetně nápojových kartonů. Dále se zakoupí velkoobjemové kontejnery na separaci biologicky rozložitelných odpadů a objemného odpadu,“ řekl druhý místostarosta.

Celý projekt bude mít na starost firma, kterou vedení města vybere z vypsané veřejné zakázky. O černé popelnice se žlutými a modrými rozlišovacími prvky se budou moci místní hlásit v druhé polovině letošního roku. Přesné datum, kdy začne pravidelný svoz těchto popelnic s tříděným odpadem, zatím stanoven nebyl. „Předpokládaný termín zahájení svozů je první čtvrtletí příštího roku,“ uvedl Miroslav Holas.

Některá města při zavedení tohoto systému sběru tříděného odpadu snižují frekvenci vyvážení netříděného komunálního odpadu. Cílem celého projektu je snížení produkce netříděného odpadu, jehož likvidace je stále dražší a většina měst na ni doplácí. Takový scénář je připraven i v Poděbradech, kde však nebude snížen počet svozu komunálního odpadu hned po zavedení popelnic na třídění. „Určitě v počátcích zavedení nového způsobu třídění odpadů zůstane frekvence stejná a k úpravám termínů svozů dojde až po vyhodnocení nového způsobu sběru komunálního odpadu za rok 2022,“ upřesnil místostarosta.

Projekt bude z velké části dotován penězi z rozpočtu Evropské unie. Rozhodnuti o poskytnutí dotace bylo vydáno na celkové výdaje ve výši 5,4 milionu korun včetně DPH se schválenou výší dotací 85% z celkových způsobilých výdajů z Operačního programu životní prostředí 2014-2020. Projekt mimo samotných dodávek zahrnuje i výdaje například na žádost o dotaci, analýzu potenciálu produkce odpadů nebo organizaci výběrového řízení. Podlimitní veřejná zakázka má stanovenou předpokládanou hodnotu ve výši 4,19 milionu korun bez DPH.