Celková revitalizace je rozdělena do pěti etap podobně jako v případě sousedního drahelického sídliště. Proměnou mají projít silnice, chodníky, veřejná zeleň a osvětlení, parkovací místa i dětská hřiště.