„Po jejich dokončení, kdy obyvatelé již budou moci chodit po novém povrchu, se bude pokračovat chodníky z druhé strany domů ve vnitroblocích. Je prováděna i instalace inženýrských sítí k veřejnému osvětlení. Po dokončení chodníků za podélným bytovým domem v ulici Zbožská dojde k zahájení prací na komunikaci I. Olbrachta a pokračování až k ulici U Výměníku, kde je zařízení staveniště," uvedl radní zodpovědný za finance Zdeněk Vocásek. Podle jeho slov došlo již také k setkání s předsedy Společenství vlastníků jednotek 
k následující plánované VI. a VII. etapě, kde projektant zapracoval připomínky k navržené podobě posledních dvou etap pro územní a stavební řízení. „Předpokládáme opět podání žádosti o dotaci na realizaci a zanesení do rozpočtu na rok 2017 s provedením prací od července do prosince 2017," doplnil Vocásek.