Matka alkoholička, která se nestarala o svých pět dětí, v alkoholovém opojení jim ubližovala a ponižovala je. Otec od rodiny, který pravidelně každý pátek po návratu z hospody zbil manželku a ohrožoval děti – několikrát byl dokonce policií vykázán. Agresivní vnuk závislý na alkoholu mámil z babičky peníze, a když mu je odmítla dát, křičel na ni a vyhrožoval jí. Co mají tito lidé společného? Už dlouhá léta jim ničí život alkohol.

„Únor je ideální příležitostí zkusit fungovat zcela bez něj. Organizace Respondeo  se připojuje k celorepublikové výzvě Suchej únor,“ uvedla mluvčí Respondea Jolana Boháčková.

Alkohol coby spouštěč

Na tom, že alkohol hraje negativní roli ve velké části příběhů klientů Respondea, se shodují vedoucí všech služeb organizace. „Nadměrné pití alkoholu bývá spouštěčem agresivního chování u násilných osob. O tom mluví oběti domácího násilí často. Muž se po cestě z práce staví v hospodě a doma pak zaútočí na manželku, protože podle jeho mínění špatně ohřála večeři,“ popisuje Denisa Sachomská, vedoucí intervenčního centra.

Příběh alkoholičky, jejíž děti skončily v pěstounské péči a ona v protialkoholní léčebně, zase vypráví Irena Kešnerová, vedoucí služeb na podporu rodin, která se zaměřuje na pomoc rodinám v tíživých životních situacích. „Scénář, že například otec propije výplatu a rodina pak má sotva na jídlo, bohužel také není výjimkou,“ dodává.

V občanské poradně se zase Hedvika Stuchlíková setkává například s matkami, které se snaží vymáhat výživné od svých bývalých manželů či partnerů. „Domluva s člověkem, který je neustále opilý nebo pod vlivem nějakých látek, je složitá, takže ženám někdy doporučím podat na povinného návrh na exekuci a nechat exekutora jednat. Ten může neplatiči zablokovat účet, nařídit srážky ze mzdy či zabavit majetek,“ říká.

Psychoterapeutka pomáhající lidem, kteří nezvládají své konfliktní chování, vzpomíná na klienta, který si občas rád zašel na pivo a pod vlivem alkoholu pak ztrácel kontrolu nad svým jednáním. Na psychoterapii, kterou zdarma nabízí Respondeo v rámci projektu podporovaného ministerstvem vnitra, přišel na doporučení pracovníků Probační a mediační služby, protože při potyčce v baru vážně fyzicky ublížil dvěma lidem. Hrozil mu trest, proto začal docházet na terapii a rozhodl se abstinovat.

| Video: Youtube

Všichni se shodují, že alkohol je v českém prostředí poměrně tolerovaný, přestože mnoho rodin se právě kvůli jeho nadměrnému užívání ocitá v hraničních situacích.

Proto podle terapeutek z Respondea může mít akce Suchej únor pozitivní vliv i na některé vyhrocené rodinné situace a doporučují se k němu připojit. Podle zkušeností odborníků z minulých let navíc ti, kteří v nejkratším měsíci v roce abstinují, prokazatelně omezují pití alkoholu i v následujících několika měsících. Což může kromě jiného mít i pozitivní vliv na celkové zdraví daného člověka.