Nově zvolení zástupci města v čele s avizovaným starostou Karlem Markem doporučili akci zastavit ještě před tím, než se stihlo konat ustavující zasedání nových zastupitelů a byla jmenována nová rada. Podle zástupců vítězného uskupení Lysá nás spojuje nebylo v dané situaci jiné řešení. V rozpočtu se podle jejich zjištění na rekonstrukci pavilonu nachází částka 8,8 milionu korun, přičemž současně je na straně příjmů vytvořena položka předpokládající poskytnutí dotace ve stejné výši.

Jenže cena, za kterou se rekonstrukce pavilonu vysoutěžila, činí 12,6 milionu korun. Vedle této částky by měly být hrazené ještě výdaje na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce. „Navíc vyšlo najevo, že z původně předpokládané dotace ve výši 8,8 milionu korun bychom mohli obdržet maximálně 2 miliony korun. To by pro městský rozpočet znamenalo nekrytý výdaj téměř 11 milionů korun. Zastavení akce byl tedy jediný možný rozumný krok,“ sdělil Marek za sdružení Lysá nás spojuje.

K předání staveniště mělo dojít 30. září. Což by pro místní spolky a oddíly znamenalo, že by od minulého týdne nemohly využívat ani jednu ze tří tělocvičen v areálu. Na schůzce, kde mělo být staveniště firmě předáno, se tak ředitelka školy Martina Ondrušková rozhodla staveniště nepředat. Město nemá na akci dostatek peněz a hrozí, že když budou práce zahájeny, radnice nebude mít na jejich zaplacení.

„Pokud nebudou práce na rekonstrukci pavilonu průběžně placené, stavební firma v nich nebude pokračovat a pavilon zůstane v rozbouraném stavu řadu měsíců, což je pro školu nepřijatelné,“ uvedla ředitelka školy.

Rekonstrukce má podle nově zvolených zástupců města stále prioritu. „Naším cílem je znovu projít výkresy a prověřit, zda je potřeba provést všechny navržené úpravy, hledat nové dotační možnosti a v případě vhodné dotace podat novou žádost. Toto je jedna z investic, které mají nejvyšší prioritu,“ konstatovala Radka Bláhová, zastupitelka vítězného hnutí.

Na situaci kolem podpisu smlouvy den před volbami a vyčlenění peněz v rozpočtu na danou akci se chtěl Deník zeptat i dosavadního starosty Karla Otavy. Ten však nebral telefon.