Rozebírali tady sedačky na malém sále. „Velký sál už je hotový, nyní demontujeme malý sál. Se sedačkami mám jisté plány, nejdřív je ale předám časlouníkovi,“ zůstal tajemný Karel Truskavec, majitel stavební firmy, která dostala od města demontáž na starost.

Následovat bude rekonstrukce obou sálů. „Přihlásili jsme se do výbětrového řízení, uvidíme, zda zakázku dostaneme,“ uvedl Truskavec.

A co se v prostorách bude dít v násůledující týdny? Podle Truskavce je nutné položit parkety, zvýšit podium v místech, kde seděli radní města na schůzích zastupitelstva. Dále rekonstrukce záchodů na chodbě, nátěr a zakrytí radiátorů a výměna svítidel.

Na poslední tiskové konferenci řekl starosta M iloš Petera: „Původní plán byl otevřít sály začátkem příštího roku s novou plesovou sezonou. Nyní bychom rádi otevřeli už na Vánoce.“