Nová ústrojová kázeň je jednou ze změn, které produkuje nový ředitel technických služeb Martin Netolický. Nejen zaměstnanci, ale také strojový park bude na první pohled rozpoznatelný díky novému polepu od firmy Ekokom. „Technické služby mění svou tvář. Snaží se být dostupnější, operativnější a přívětivější. Lepší spolupráce s Ekokomem přináší své ovoce. Nové polepy aut nás díky tomu nebudou nic stát," řekl starosta Pavel Fojtík.

Ještě důležitější než nová vizáž zaměstnanců a aut je fakt, že postupně dochází ke korekci velké části smluv, které měly technické služby dosud uzavřené. „Kontrola ukázala, že řada z nich je pro technické služby a tím i pro město nevýhodná. Proto dochází k transparentním výběrovým řízením a uzavíráním nových smluv. Od zajištění informačních technologií až po věci kolem Vánočního stromu," uvedl starosta.

Ve svozu odpadů se prozatím nic zásadního měnit nebude. Zastupitelé nedávno odhlasovali stejný roční paušál jako v předchozích letech s úlevami pro seniory. Většina tedy zaplatí 760 korun za rok. Senioři, kterým bude v příštím roce 70 a více, zaplatí jen 500 korun. „Do budoucna uvažujeme přistoupit i k úlevám pro děti mladší 3 let," doplnil Fojtík.

Město také bude vyhodnocovat nové možnosti třídění odpadu a zváží, zda zachová současný pytlový systém, nebo například nabídne lidem i další specializované popelnice na plasty či papír.