Ředitel nymburských technických služeb Jaroslav Radoň dal po mnoha letech své funkce výpověď. Podle starosty Tomáše Macha byl důvodem jeho odchodu zdravotní stav.

,,Je pravdou, že ředitel technických služeb pan Radoň podal výpověď, a to zejména ze zdravotních důvodů. Dle jeho vyjádření je hlavním důvodem již třetí prodělaná operace bypassu, tlak ze strany opozičních zastupitelů a ztráta podpory ostatních členů zastupitelstva," informoval starosta.

Výpověď od Radoně přišla v době, kdy v podniku probíhá forenzní audit, který se většinou děje kvůli podezření na protiprávní jednání. „K dnešnímu dni nemám žádné ani dílčí závěry. Pro plnohodnotné vyjádření musíme počkat až na výsledky šetření forenzního auditu'', uvedl starosta Mach.

Podnět ke speciálnímu auditu podal kontrolní a finanční výbor. „Audit probíhá od dubna letošního roku. Kontrolní a finanční výbor o něj požádaly na základě provedené kontroly v říjnu 2015, kdy bylo zjištěno, že technické služby neprovedly nápravná opatření z předchozích kontrol," vysvětlil mluvčí radnice Petr Černohous s tím, že se celá situace řešila na prosincovém zasedání zastupitelů. Ti požádali Radu města o forenzní audit. Jeho vykonavatelé se zaměřili na vedení správy a nakládání 
s majetkem, na účetní způsoby a zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona.

Obsazením postu ředitele technických služeb se bude zabývat Rada města na svém pondělním zasedání 22. srpna. ,,Naším prvořadým cílem je zajistit kontinuitu a bezproblémový chod technických služeb. Dále vypsání výběrového řízení na post nového ředitele technických služeb 
v co nejkratší lhůtě a se všemi parametry kladenými na tento řídící post," má jasno v dalším postupu nymburský starosta Tomáš Mach.