Kdo se na vás může obrátit?
Pomáháme rodinám, kde nemají dobré vztahy děti se svými rodiči. Rodinám, kde se zhoršuje či už nemají dobrý vztah rodiče/partneři mezi sebou. Rodinám, kde se objevují různé potíže, nemoci, ztráty, závislosti či jiné rizikové chování. V nejširším slova smyslu, může přijít vlastně kdokoliv, respektive rodina s jakýmikoliv potížemi. U dětí řešíme nejčastěji problémy se školní docházkou, tedy záškoláctví, či šikanu, nebo s projevy nejrůznějších zdravotních potíží, jako jsou bolesti bříška, hlavy, potíže s řečí, počůrávání, u kterých lékaři neobjevili příčinu. U dospěláků řešíme nejčastěji partnerské potíže. Očekávání, pozornost, intimita a sex, velký vliv prarodičů.

S čím se na vás rodiny nejvíce obracejí v současné době?
Tato doba je náročná opravdu pro všechny. Nejvíce teď pomáháme dětem a rodinám, které už přestaly covidovou dobu zvládat. Jsou to vyčerpaní rodiče a také jejich vyčerpané děti. U dětí se jedná nejčastěji o potíže spojené se školou. V době distanční výuky se najednou přestaly přihlašovat, komunikace s učitelem nebo i se spolužáky se najednou stala velmi obtížná, motivace se ztratila, chuť se čehokoliv účastnit, také. Znenadání se u dětí objevil velký smutek, nechuť, neschopnost vstát ráno z postele… Taková velká bolest na duši, která se těžko vysvětluje. Ve škole se na takové děti dívají jako na záškoláky a flákače, tlačí na doplnění všech úkolů, hrozí propadnutím. Takovýmto dětem, ale i jejich rodičům, už prostě došla šťáva. Horší situací je, když se k tomuto přidá problém s jídlem nebo poškozováním sebe sama. Některé děti se zbavují úzkosti dokonce tím, že se škrábnou, píchnou nebo říznou. Pomáhá jim to ulevit si od bolesti na duši a zmenšit tlak, který zažívají.

S jakými problémy přicházejí nejčastěji dospělí?
U partnerských nebo rodičovských párů se v této době nejčastěji věnujeme tomu, jak se spolu lépe domluvit a nerozejít se. Tato doba podrobila partnerské/manželské páry velké zkoušce a lidé si mnohdy řekli takové věci, které je teď mrzí, bolí a oni přemýšlí, jak to vzít zpátky. Jinými slovy, jak si v páru se svou ženou či mužem říkat o věci, které potřebuji změnit, tak, abychom se nemuseli pořád hádat, případně se rozejít.

Hovořil jste také o nedostatku životní energie, elánu, chuti do života.
Třetím, specifickým tématem, se kterým se na nás naši klienti obrací, je pomoc celé rodině nalézt zpátky jakousi životní rodinnou energii, dalo by se říct takový rytmus rodiny, či ztracenou rovnováhu vzájemného fungování a vztahů. Jedná se o rodiny lidí, kteří se v pandemické době pohybovali a stále ještě pohybují v přední linii pomoci všem občanům ČR. Jsou to hlavně vyčerpaní zdravotníci, učitelé a další kolegové ze sociálních služeb. Toto jsou lidé, kteří dobrovolně nabídli svůj čas a schopnosti ostatním, pracovali nad rámec všeho, až se stalo, že zapomněli sami na sebe a na své blízké. Každý, kdo pomáhá a stará se o ostatní, musí mít z čeho čerpat. A toto je také naše práce. Postarat se a pečovat o lidi, kteří už nemají z čeho brát, pro ostatní se rozdali a teď si zaslouží péči sami o sebe a své blízké.

Co je při poradenském, terapeutickém setkání vlastně cílem?
Naším cílem je pomoc rodině vytvořit takové prostředí, kde bude všem dobře. Dítě je nejkřehčí element, takový barometr a jeho potíže, případně nemoc, může ukazovat na to, že něco není ve vzájemných vztazích dobře. Často to neumí pojmenovat, říká to pomocí potíží, které se mu dějí. Ty totiž způsobí, že se rodina začne soustředit na něco jiného než dosud, odejde od těch „těžkých věcí“ a řeší právě tu nemoc. My se soustředíme na zklidnění situace, porozumění tomu, co se děje a podporu rodiny nebo partnerů tak, aby situaci zvládli vyřešit vlastními silami. Pokud jde o rodiče ve vztahové krizi, snažíme se o udržení fungujícího rodičovského vztahu. Tedy schopnost domluvy mezi rodiči, nastavení jasných a jednotných hranic pro dítě, vzájemný respekt, a to i přes možný rozchod rodičů.

Proč by měl pár nebo rodina využít zrovna vaše služby?
V první řadě protože pracujeme ve dvou. S každou rodinou, která k nás navštíví, pracuje vždy dvojce poradců složená z ženy a muže. Právě díky této vyváženosti můžeme poskytnout pohled z „obou stran“. Pokud bych jako muž uvažoval o návštěvě, vědomí, že tam nebudu jediný chlap, by rozhodně hrálo pro, to zkusit. Dále musím nahlas říct, že máme odvahu pracovat s páry a rodinami, které ztrácejí naději v to, že jim někde pomůžou, nebo víru sami v sebe. Víme, že i malé změny mohou ve svém důsledku znamenat velkou úlevu a oporu, a že hledání těchto malých změn vyžaduje prostor, který se nebojíme nabídnout. Nic nevzdáváme předčasně, pracujeme s nadějí a naše klienty podporujeme v každé situaci.

Nabízíme tedy klidné a bezpečné prostředí, ve kterém je možné urovnat si myšlenky, vyslovit svá přání, potřeby a očekávání, aniž by došlo k jejich znevažování či snižování jejich významu. Stejnou váhu má názor každého člena rodiny. Nenavštěvují nás jen rodiny s malými dětmi, máme v péči také rodiny s dospělými dětmi, které už mají vlastní rodinu a jejich rodiči. Využívají prostoru pro společnou komunikaci tak, jak to doposud nebylo možné. To je totiž jedna z nejčastějších zpětných vazeb, které se k nám dostávají. Ocenění možnosti povídat si v klidu a s respektem, bez křiku a hádek. Slyšet a být vyslyšen. A to celé je zdarma, nic se u nás neplatí.

To zní, jako byste čarovali…
Naopak, neděláme zázraky, stejně jako nehledáme viníky vyvstalých situací, se kterými rodina přichází. Naše role je pomáhat, podporovat, moderovat a vést k dosažení změny, které nebylo možné dosáhnout doma v obýváku. Podstatou naší práce je tedy to, co může každý změnit sám u sebe a tím vlastně ovlivnit své blízké. Dáváme párům a rodinám čas a prostor spolu mluvit a pomáháme jim nalézt ten jejich správný směr.

Miroslav Zavadil se narodil 8. července 1980, bude mu 41 let. Je ženatý a má 2 děti. Profesí je vystudovaný sociální pedagog, adiktolog a rodinný terapeut s výcvikem v rodinné terapii psychosomatických poruch, člen odborné společnosti SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů). V Semiramisu působí od jeho počátku a je jedním ze zakladatelů. Tento rok slaví organizace 20 let existence.