Zapojili se muži i ženy, pracující i důchodci a také maminky na rodičovské. Drtivá většina z nich by ráda ve své lokalitě více zeleně. „ Vesměs šlo o podněty požadující zachování či navýšení ploch zeleně a rozšíření péče o zeleň,“ píší projektanti ze studia Úl.

Lidé nechtějí vykácet stromy, naopak by ocenili další výsadbu. Obyvatelé by chtěli něco jako centrální park s lavičkami, kde by mohli odpočívat. Rodiče malých dětí by chtěli v části dětské hřiště. A mnozí navrhovali sportoviště nejen pro děti.

„Jedenáct participantů uvedlo potřebu nových hřišť a sportovišť pro všechny věkové kategorie. Sedm požadovalo v souvislosti s potenciálním rozšířením sportovního a rekreačního zázemí další revitalizaci nivy potoka Mlynařice,“ popisují autoři studie. 

Byli by rádi, kdyby město nechalo potok vyčistit a lépe ho zpřístupnilo pěším i cyklistům.

Mnoho občanů se věnovalo obecně obnově komunikací. „Konkrétní podněty směřovaly ke špatnému stavu a absenci chodníků a k hlučnosti dlážděné vozovky,“ píše se ve studii. Lidé poukazovali také na špatné osvětlení. Další podněty směřovaly k dopravnímu řešení, ale kupodivu téměř nikdo netouží po navýšení kapacit parkovišť.

Poměrně oblíbená milovická čtvrť, zvaná Rakouský tábor, je v prostoru od Náměstí 30. června směrem k Italskému hřbitovu. Rakousko-uherská armáda zde vystavěla před 1. světovou válkou typické bílo červené budovy pro své vojáky. Některé z nich najdeme v původní podobě dodnes.