Veřejnou sbírku lze podpořit hotovostí do kasiček, které jsou umístěny přímo v kostele sv. Jiljí a v Turistickém informačním centru na náměstí Přemyslovců. Nebo je možné poslat peníze na účet 28249-504359359/0800 u České spořitelny.

Dar může poskytnout fyzická osoba i firma. „Každým darem jsme blíže tomu, že se největší dominanta a srdce města kostel svatého Jiljí otevře veřejnosti a nabídne nevšední podívanou z ochozu své věže,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová.

Město se snaží ochoz věže, ze které je skvělý výhled na celé město, opravit a otevřít veřejnosti. Kostel sv. Jiljí je ale v majetku církve a financování rekonstrukce je tím pro město problematické. Církev od začátku nápad podporovala, neměla však na opravu věže finance. Proto byla loni vyhlášena veřejná sbírka, kterou nyní krajský úřad prodloužil i na letošní rok. Chyběly peníze na projektovou dokumentaci, ve sbírce se jich nesešlo dost.

Starosta Tomáš Mach podpořil projekt osobním darem a projektovou dokumentaci v ceně 78 tisíc korun uhradil sám. V této chvíli je podepsána mezi městem a církví smlouva o nájmu nebytových prostor věže kostela. „Lze tedy doufat, že věž se podaří zpřístupnit už v roce 2021,“ doplnila mluvčí radnice.