Podle zástupce opozice je však získání všech potřebných povolení, domluva se zainteresovanými organizacemi, vyhlášení výběrových řízení a započetí stavby v avizovaném termínu jen těžko zvládnutelné.

Jaká podoba nového plaveckého bazénu se vám líbí víc? V Nymburce, nebo v Poděbradech? Hlasujte v anketě pod tímto článkem.

Projekt nového bazénu se přesunul z lokality toho stávajícího, který měl projít kompletní přestavbou, na „zelenou louku“ za zimní stadion. Radnice už před časem zveřejnila několik vizualizací a první čísla. Bazén by měl stát přibližně 230 milionů korun a jeho roční náklady bez odečtení příjmů by se měly pohybovat kolem 9 milionů korun.

„Na projektové dokumentaci k novému bazénu se intenzivně pracuje. Práce pokračují na základě již odsouhlasené studie. Do Nymburka opět přijeli projektanti, aby se zástupci města prodiskutovali další podrobnosti a technické detaily,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová. „Směřujeme k tomu, aby se v polovině roku 2022 mohlo začít stavět a sledujeme i vhodné dotační tituly. Město prověřuje dotaci z výzvy Národní sportovní agentury, její výše činí až 90 milionů korun,“ doplnila mluvčí města.

Uvedený termín však zpochybňuje opoziční zastupitel, dřívější místostarosta a architekt Jan Ritter. „Za 14 měsíců chtít stihnout v ČR zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, zajištění všech potřebných vyjádření dotčených správních orgánů, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby, výběrové řízení na dodavatele, podpis smlouvy, předání staveniště a zahájení stavby? A jedná se o velice složitou stavbu, včetně potřebných úprav jejího okolí, investiční akce za stovky milionů korun, v ochranném pásmu železnice, Povodí Labe, s nezbytnými zásahy do dopravního napojení na ulici Tyršovu. Hodně bych se divil, kdyby se stihlo začít třeba i do konce roku 2022 a rozhodně bych to nesliboval,“ uvedl Jan Ritter.

Co bude se současným bazénem, zatím není jasné. Podle aktuálních vyjádření by však prostory, kde bazén nyní stojí, mohla využít nemocnice stojící v sousedství. „Uvažuje se tedy o využití pro potřeby nemocnice a zahrnout ho do celého areálu,“ uvedla Pavla Kukalová.

Podobu nového představily před dvěma týdny také v sousedních Poděbradech. Má stát na pozemcích u železniční trati v ulici Za Nádražím. Jeho cena má být 160 milionů korun, roční náklady pak 4,5 milionu. Součástí stavby má být i výukový bazének.