Podle starosty Tomáše Macha (Nymburk s klidem) měla jednatelka lhát o finanční situaci nemocnice. „Rada města konstatovala, že ze strany jednatelky nemocnice nejsou dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče. Jednatelka též do současné doby nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici,“ řekl Mach.

Jednatelka Alena Havelková však s důvody svého odvolání nesouhlasí. „Domnívám se, že jsem vždy řádně a včas o všech záležitostech informovala jediného společníka. Během mého působení se podařilo stabilizovat zdravotnický personál a uzavřít s největší zdravotní pojišťovnou (VZP) rámcovou smlouvu na dalších pět let. Velké množství problémů, se kterými se potýká nymburská nemocnice, jsou problémy, které jsou společné pro většinu zdravotnických zařízení v ČR a jejich řešení nezáleží na lokální úrovni, ale vyžaduje systémové změny ve zdravotnictví," uvedla Havelková v písemné reakci na své odvolání.

Nemocnici popřála úspěchy v dalších letech. „Přála bych si, aby město Nymburk nebralo nemocnici jako přítěž, ale jako své rodinné zlato, o které je třeba se starat," uzavřela Havelková.

Opozice je postupem současné koalice překvapena. „Jsem šokován. Příští týden by to byly 4 roky působení současného vedení nemocnice, kterému se situaci ve zdravotnickém zařízení podařilo stabilizovat. Tímto rozhodnutím přichází tato snaha vniveč a koalice situaci v nemocnici destabilizuje. Uvedené důvody odvolání paní jednatelky vidím jen jako mediální a skutečným účelem je budoucí pronájem nemocnice,“ řekl dřívější starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk).

To ale nynější starosta odmítá. „Cílem současné koalice je provozovat nemocnici, která poskytuje kvalitní služby pacientům v našem regionu, nikoliv její prodej, jak je nám opakovaně podsouváno. Jsme přesvědčeni, že město Nymburk by jako jediný vlastník mělo provozovat neziskovou nemocnici, kde výnosy budou použity výhradně na zlepšování kvality služeb,“ uvedl Mach.

Dalším jmenovaným důvodem odvolání jednatelky jsou dluhy, o nichž údajně lhala. „V rozporu s tvrzením jednatelky bylo zjištěno, že nemocnice je bohužel zatížená nemalým investičním dluhem jak na hmotném, tak nehmotném majetku v řádech desítek milionů korun,“ konstatoval starosta.

Do třetice pak mají být důvodem ukončení činnosti Aleny Havelkové v nymburské nemocnici problémy se záchrankou. Podle neoficiálních informací nymburská nemocnice dlouhodobě odmítá přebírat některé pacienty přivezené záchrankou. Problém vyvrcholil na začátku roku, kdy bylo údajně právě z iniciativy záchranné služby svoláno jednání na krajském úřadu, kde bylo vedení města upozorněno, že nemocnice má vážné problémy ve spolupráci se Záchrannou službou Středočeského kraje při zajištění péče o akutní pacienty. O konkrétních situacích a případech však mluvčí záchranky Petra Effenbergerová mluvit nechtěla. „Spolupráce s nymburskou nemocnicí nebyla dlouhodobě ideální. Problémy se týkaly organizačních záležitostí a byly řešeny na půdě krajského úřadu při jednání vedení středočeské záchranky a zástupců kraje,“ řekla mluvčí záchranky.

Dočasného vedení nemocnice se tedy ujal krizový manažer Ivan Oliva. Vedení radnice jmenovalo také radního pro oblast zdravotnictví Aleše Tomana. Koncem února došlo k rozšíření počtu členů dozorčí rady nemocnice a jejímu obsazení odborníky nejen na problematiku zdravotnictví, ale i práva a ekonomie. „Zároveň Rada města požádala okresní sdružení České lékařské komory Nymburk o spolupráci na tvorbě rozvojové koncepce nemocnice s důrazem na potřeby regionu a zlepšení spolupráce nemocnice s lékaři primární péče,“ doplnil mluvčí radnice Petr Černohous.

Zlatý padák nebude

V souvislosti s odvoláním jednatelky se objevilo také obvinění minulého vedení města, že loni uzavřelo s Alenou Havelkovou speciální dodatek smlouvy, který by ji při odvolání zajišťoval vysokou odměnu, lidově zvanou zlatý padák. To je však podle bývalého starosty Pavla Fojtíka nesmysl. „Zlatý padák byl vyplacen předchozí jednatelce paní Opočenské, s níž uzavíralo smlouvu vedení města řízené Milošem Peterou. My jsme loni na jaře skutečně uzavírali dodatek ke smlouvě, aby měla paní Havelková zajištěnu standardní odměnu, kterou jsou v případě odvolání dva měsíční platy,“ vysvětlil Fojtík.

DŮVODY ODVOLÁNÍ JEDNATELKY NEMOCNICE
- v rozporu s tvrzením jednatelky bylo zjištěno, že nemocnice je bohužel zatížená nemalým investičním dluhem jak na hmotném, tak nehmotném majetku v řádech desítek milionů korun
- ze strany jednatelky nemocnice nejsou dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče
- do současné doby nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici
- nemocnice má vážné problémy ve spolupráci se Záchrannou službou Středočeského kraje při zajištění péče o akutní pacienty