Středočeští radní odsouhlasili záměr na odkoupení zámku v Přerově nad Labem od Českého rozhlasu. Jednáním o možném převodu nemovitosti s generálním ředitelem Rozhlasu Peterem Duhanem pověřili hejtmana Miloše Peteru.

Středočeský kraj usiluje 
o získání přerovského zámku do svého vlastnictví od roku 2009. Tehdy kraj oslovil Český rozhlas s žádostí o převod, ale k dohodě nedošlo. V roce 2012 Český rozhlas inzeroval prodej zámku za 18 miliónů korun. Následný prodej do soukromých rukou byl ale zastaven. „Poslední pokus o získání zámku do vlastnictví kraje byl z naší strany učiněn v roce 2013, kdy jsme navrhli Petrovi Duhanovi pokračovat v jednáních. Ani to však nevedlo 
k závěru. Hrozilo, že by Církev československá husitská mohla uplatnit případné restituční nároky a jednání proto byla přerušena," uvedl hejtman Miloš Petera.

K uplatnění restitučních nároků Církve československé husitské nakonec nedošlo a nyní se již prodejní cena zámku pohybuje kolem 20 milionů korun.
Otázkou zůstává, k jaké dohodě dojde mezi vedením Českého rozhlasu a krajem o výši ceny a způsobu jejího zaplacení.

„V této chvíli mám mandát k tomu, abych jednal o podmínkách. Ty podmínky spočívají v ceně, jestli může být splátkový kalendář a další věci," uvedl hejtman Miloš Petera. Za ideální by považoval, kdyby Rozhlas převedl zámek na hejtmanství bezplatně, to už ale podle hejtmana zřejmě není možné. Hejtmanství chce památku zrekonstruovat, umístit do ní expozice a propojit ji se sousedním skanzenem. Na zámku by se mohly konat například akce zaměřené na pohádky režiséra Zdeňka Trošky, které byly natáčeny právě v těchto prostorách.

Přestože zámek není ve špatném stavu, je potřeba do něj investovat asi 30 milionů korun. Zcela nevyhovující jsou rozvody elektřiny, vody 
a kanalizace. Zrekonstruovaný zámek by podle hejtmana spolu s přerovským skanzenem mohly vytvořit komplex, který by neměl ve střední Evropě obdobu. „Nám se jeví ten celek jako unikátní a myslíme si, že by oživil turistický ruch ve středních Čechách," dodal.

Rozpracováním koncepce využití celého areálu zámku zároveň pověřili krajští radní ředitele Polabského muzea 
v Poděbradech Jana Vindušku. Ten nyní vidí nejdůležitější dostavbu sousedního skanzenu, kde mají být práce na rekonstrukci spuštěny 
v první polovině roku 2015. „Propojení skanzenu a zámku je zatím ve stádiu vize. Ale umím si představit jeden až dva okruhy expozice. Návštěvník by si koupil jednu vstupenku a mohl by se podívat jak do skanzenu, tak do zámku," má představu Jan Vinduška.