Vybavení a mobiliář prostoru, který se nachází vedle sběrného dvora v Drahelické ulici, zajistily Technické služby. „Materiál na veškerý mobiliář byl použit z toho, co patří městu. My se o tento prostor rádi budeme starat, jen prosíme návštěvníky, aby v něm pečovali o pořádek,“ uvedl na slavnostním otevření parku ředitel Technických služeb Martin Netolický.

Ukázku využití připravených překážek pak předvedli členové Základní kynologické organizace (ZKO). „Jak vidíte, cvičit je možné psy všech ras i stáří. Stejně tak všech věkových skupin mohou být i páníčkové,“ konstatoval Petr Kučera ze ZKO.

Psí park Voříšek je oplocený prostor, jehož součástí je několik prvků agility, jako je kladina, slalom, proskok a další. Park je doplněn také pítkem. Prostor dále zahrnuje lavičky k odpočinku a také odpadkové koše pro dodržení čistoty parku. Psi se mohou v prostoru pro ně vyhrazeném pohybovat na volno, bez obojku a náhubku. Provozní řád, otevírací doba a další údaje jsou uvedeny na infotabuli, která návštěvníky vítá u vstupu.

Na ploše parku se nachází několik vzrostlých stromů, které poskytnou návštěvníkům především v horkém létě velmi potřebný stín. Prostor je tedy zaplněn zelení a je příjemně členitý, což dělá park o to zajímavějším a zábavnějším místem. Projekt psího parku bude v lokalitě, v jejíž bezprostřední blízkosti se rozkládá jedno ze dvou městských sídlišť a navazuje na ni městská část Drahelice s dalšími bytovými domy. „Lidé ze sídlišť, kteří jen těžko hledají vhodný prostor k volnému pohybu svého psa v blízkosti svého domu, tuto možnost jistě ocení. Věříme, že dobrá dostupnost parku z cyklostezky u řeky Labe bude vybízet k návštěvě i ostatní,“ psalo se v návrhu k projektu.

Psí park přináší také výhodu socializace psů, která je pro jejich výchovu a výcvik velmi důležitá. „Ale nezapomínejme také na interakci mezi občany samotnými, kteří si během vzájemného setkávání mohou vyměňovat své zkušenosti a názory. Oplocený a uzavřený venkovní prostor umožňující výběh, trénink a výchovu psů ve městě považujeme za velmi účelně vynaložené prostředky. Bude se jednat o nové místo k setkávání, sportování a zábavě pro psy a jejich majitele,“ uzavírají autoři projektu.

Projekt byl vybrán v rámci takzvaného participativního rozpočtu kraje, který na něj poslal 400 tisíc korun, za které bylo místo vybudováno.