Park Pod hradbami se ve čtvrtek dopoledne proměnil v území, kde celkem snadno přijdete k úrazu. Naštěstí to bylo jen na oko. Studentky zdravotnické školy na čtyřech stanovištích znázornily modelové situace různých zranění jako například popálení, bezvědomí, nebo bodná rána.

„Nic mu není, ještě mu přidám, neošetřuj ho,“ křičela jedna ze studentek na školáky, kteří měli pomoci jeho kamarádce po bodné ráně. Obě studentky vlastně znázorňovaly kluky i převlečením. Jedna z nich opravdu věrně a expresivně nalíčená v mikině s kapucí a černě nabarveným zubem. I její slovní ostrý doprovod zněl drsně a realisticky.

Na dalším stanovišti znázorňovaly dívky, že utrpěly šok a jsou popálené. Školáci museli zraněným poskytnout první pomoc a zavolat záchranku. „Přijeďte, máme tady holku, je popálená,“ zmateně ze sebe soukala jedna ze školaček. „No a kde jste,“ pomáhala nasupeně studentka zdravotnické školy. „V parku,“ pokračovala deváťačka. Bylo jasné, že tady by se pomoci asi zranění prostřednictvím žaček nedovolali.

Ale šlo pouze o pokus vtáhnout děti do děje, že se prostě s takovou situací mohou setkat. Měli by pak umět alespoň to základní: uvést zraněného do protiškové polohy či zaškrtit krvácení.

Deváťáci vytvořili tříčlenná družstva a sjeli se pod hradby například z Milovic, Kostomlat, Poděbrad a z okolních nymburských škol.
„Celkem tu je dvanáct škol, každé družstvo má svého velitele. Nakonec odměníme nejlepší tři družstva,“ uvedla odborná učitelka zdravotnické školy Alena Marquardtová.

Ti nejlepší a nejbystřejší dostali trička, DVD Zbytečné úrazy a zdravotnický materiál. „Na této soutěži spolupracujeme se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jinak se o akci staráme jako škola,“ doplnila učitelka.

Podle ředitelky nymburské zdrávky Dagmar Sitné tato Soutěž předlékařské první pomoci běží už patnáct let. „Ne vždy jsme ji uskutečnili v parku. Někdy nevyšlo počasí, tak jsme se museli přesunout do naší školy. Chceme dětem vštěpovat základní zásady improvizované pomoci s tím, co mají u sebe. Jestli jsou vůbec schopni reagovat a pomoci do té doby, než dorazí sanitka,“ vysvětlila Sitná.