„Nálada v týmu je před vypuknutím školy skvělá, dětem se v lese moc líbilo,“ říká učitelka Markéta Literová, která provede prvním školním rokem deset dětí ve věku 5 – 7 let nastupujících do nově založené Cílkovy domácí školy.

Cílem adaptačního pobytu bylo lépe poznat nové prvňáky, jejich rodiny a dát dětem šanci navázat vzájemné vazby ještě před zahájením školy. Právě individuální přístup je základem výuky v domácí škole. Vychází z osvědčeného didaktického systému Začít spolu, který zohledňuje v úkolech vývoj každého dítěte. „Při deseti dětech ve třídě to lze krásně zvládnout, tím spíše, že mi bude pomáhat asistentka,“ říká učitelka.

Zahájení školního roku bude v Cílkově domácí škole slavnostní za účasti celých rodin, ale jen chvíli. „Hned první den pojedeme naostro. Chceme předejít zklamání dětí, že se ve škole nic neděje, vždyť jsou na učení právě na začátku natěšené,“ vysvětluje Markéta Literová.

Od prvního dne bude fungovat také družina, v pojetí Cílkovy domácí školy rovněž netypická. Děti budou trávit odpoledne čtenářskými, výtvarnými, hudebními i řemeslnými aktivitami, především venku, v zahradě u dřevěné jurty za Veslákem.

Cílkova domácí škola je postavená na spolupráci rodiny a školy. Jak to bude například s domácími úkoly, které jsou často strašákem? „Nebudou. Vše potřebné zvládneme s dětmi ve škole. Doma pak může rodina trávit čas pospolu jinými činnostmi, než jsou domácí úkoly.“ říká učitelka.

Malá Ema je jednou z deseti prvňáčků. „Ema se do školy těší hodně, díky adaptačnímu kurzu si umí představit, co ji čeká,“ říká její maminka Jana Zelinková. Vzhledem k tomu, že Ema chodila do Lesní školky Cílek, byla pro rodiče volba navazující školy jasná.

To pětiletá Rozálka lesní školku nezažila. „O Cílkově domácí škole jsme se dozvěděli náhodou. Už první schůzka mě přesvědčila, že právě takový způsob vzdělávání pro dcerku hledáme,“ říká maminka Šárka Horáková. Podle ní je zásadní, že budou děti od počátku vedeny k vlastní zodpovědnosti. Pak nemůžou mít podle ní problémy v jiném prostředí.
Že by byla Cílkova domácí škola pro děti i rodiče rájem na Zemi? To, zda se její koncepce osvědčí, prověří praxe. Každopádně zde budou děti připravovány tak, aby mohly bez větších problémů přejít do kterékoli běžné základní školy.