Jenže v těchto dnech přišlo zamítavé stanovisko ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Vedení města tak uvažuje o jiné provizorní lávce o několik metrů dál, která by přímo s kamenným mostem nebyla spojena. „Otázkou zůstává, kdy se podaří takovou lávku vyprojektovat a schválit a zda je reálné, že by byla otevřena v původně zvažovaném termínu, tedy letos září. Stále to ale možné je,“ řekl místostarosta Jan Ritter.

Město už mělo k projektu lávky spojené s kamenným mostem předběžné souhlasné stanovisko památkářů. Proč tedy Ředitelství silnic a dálnic jako stávající správce kamenného mostu nesouhlasí?

Problém není v projektu provizorní lávky, ale v kamenném mostě a jeho chystaném předání z ŘSD na Krajskou správu údržby silnic. A právě tato organizace dala ŘSD jasně najevo, že kamenný most přebere jen v dobrém technickém stavu. Proto chce ŘSD provést opravy na kamenném mostě a nalepená lávka by v těchto pracích bránila. „Z hlediska správce mostu ŘSD je navržené řešení zavěšení provizorní lávky pro pěší na památkově chráněný most a před jeho následnou opravou z důvodu předávání jinému správci neakceptovatelné,“ uvedl Jaroslav Čermák, technik ŘSD. 

Radnice však chce i nadále v přípravě provizorní lávky pokračovat. Jen o kus dál a tak, aby nebyla fyzicky spojená s kamenným mostem. Otázka je, zda je možné takové dílo vyprojektovat a získat všechna příslušná povolení, aby byl dodržen původní termín otevření. Tedy září letošního roku.

Jedná se také o zásadní úpravě přechodu nad zdymadlem u vodní elektrárny. „Tento týden jsme jednali s Povodím Labe. Povrch by už neměl být jen z děrovaných roštů, ale z jedné třetiny hladký,“ uvedl Ritter.

Problémy s dostupností lidí ze Zálabí do centra města začaly 13. prosince, kdy radní rozhodli o uzavření stávající lávky pro pěší. Ta je v zásadě totožná s tou, která se pár dnů předtím zřítila do Vltavy v pražské Tróji. Má stejného projektanta a byla postavena ve stejné době. Vyšetřování příčin pádu zatím nepřineslo jednoznačné vysvětlení, proč se pražská lávka poroučela k zemi. Není však vyloučeno, že to bylo způsobeno konstrukční chybou a podobný osud by tak mohl potkat i nymburskou lávku. Proto na základě doporučení odborníků a z bezpečnostních důvodů radní rozhodli o jejím uzavření. 

Tento týden by měli opět dorazit zástupci firmy Pontex, kteří budou pokračovat v hledání řešení problému s lávkou. Nedá se však předpokládat, že by město získalo v krátké době takové bezpečnostní záruky, po kterých by lávku znovu otevřelo. Jako nejpravděpodobnější dlouhodobé řešení se zatím jeví projekt nové lávky, která by sloužila i cyklistům. Stávající lávka by v tom případě byla zdemolována. Jestli a kdy se tak stane, zatím nedokáže nikdo přesně říci. Nejbližším reálným termínem pro dokončení této varianty se zdá být rok 2020.