Stavba protipovodňových ochran v místech hrozících záplavami. To je záměr města proti velké vodě v Poděbradech, Polabci, Kluku a Velkém Zboží.
Kdy se ale začnou stavět protipovodňové hrázky, mobilní stěny, či betonové zídky, si ale zatím nikdo netroufl specifikovat. „Těžko můžu blíž určit termín, čekáme na dotaci z ministerstva zemědělství,“ uvedl starosta Jozef Ďurčanský.

Územní řízení celého projektu proběhlo bez připomínek a rozhodnutí bylo vydáno na konci ledna letošního roku. Občané dotčených pozemků, kde mají stát zdi, se obrátili na zástupce občanského sdružení Poděbradské fórum (PF), aby je zastupovali s tím, že se záměrem nesouhlasí. „Postup radnice je v tomto případě nezákonný. Před územním řízením totiž musí stavitel požádat podle zákona o posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA). To se nestalo. Odvolali jsme se na krajský úřad Středočeského kraje. Zatím bez odezvy,“ uvedl za PF Miloš Mikolanda.

Občané Polabce mezitím stáhli plnou moc, aby je zastupovalo PF a územní rozhodnutí nabylo právní moci. „Projekt je na posouzení na ministerstvu zemědělství. Nabytím právní moci došlo i k žádosti o dotaci,“ řekl Ďurčanský.

Podle Ďurčanského stavba protipovodňových opatření vyjde přes 100 milionů korun.

Dle Mikolandy je územní řízení nezákonné a kraj by jej měl zrušit. „Mělo by dojít ke zrušení územního řízení i rozhodnutí. Poté podle zákona musí město zadat firmě posouzení vlivů na životní prostředí a následně nebrání nic v zahájení druhého územního řízení,“ vysvětlil Mikolanda s tím, že posudek obsahuje variantní řešení v té které lokalitě.

Dodává ještě, že hlavně Polabec je ohrožen především zvýšením podzemní vody.

Město prý zažádá o posudek vlivů na životní prostředí před vydáním stavebního povolení. „Proces EIA bude zahájen po uzavření smlouvy mezi Ministerstvem životního prostředí, Povodím Labe a Městem Poděbrady před vydáním stavebního povolení,“ potvrdila vedoucí odboru výstavby Jana Netíková.

Stavba obnáší vybudování například 1 700 metrů ochranných zdí z celkových téměř 5,5 tisíce ochranných prvků.