V obci Všejany vznikly již dvě petice proti celému plánu. V jedné požadují odmítnutí záměru a nalezení jiné trasy, v druhé požadují změnu územního plánu, která by vedení trasy znemožnila. Její autoři se v ní obávají především hluku, který z nové železniční trati vznikne. „Ocitneme se uvězněni mezi dvěma železničními koridory a okolí obce bude průchodné jen v určených místech,“ uvádí autoři petice.

Podle jednoho z autorů petice Ondřeje Jona je aktuálně 414 podpisů. Argumentují i tím, že vedení trati je v některých místech blízko obci. „Výsledný zábor půdy plánovaného záměru bude ve skutečnosti mnohem větší, než je v současné chvíli prezentováno, dále bude negativně ovlivněno životní prostředí a přirozený rozvoj obce Všejany. Realizací stavby bude dotčena kvalita a objem povrchových a podzemních vod. Je možné, že dojde k znehodnocení studní,“ uvádí v dokumentu autoři petice. Současně tvrdí, že trať budou využívat hlavně nákladní vlaky. Kompletní materiály k protestu občanů jsou na stránkách obecního úřadu.

Všejanská spojka propojí trať z Lysé nad Labem do Milovic s tratí z Mladé Boleslavi do Nymburka, vznikne tak rychlejší spojení namísto současného trasování z Prahy přes Všetaty.

Záměr i jednání

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy aktuálně probíhá zpracování záměru projektu a projednávání se samosprávami. „Ve Všejanech jsme záměr projektu představili v lednu na jednání zastupitelů. Následně jsme poskytli dokumentaci k připomínkování a také ke zveřejnění na obecním webu pro informování občanů. Ze strany obce k záměru Všejanské spojky zaznělo nejprve negativní stanovisko, v květnu pak zaslala své požadavky na úpravu návrhu, které Správa železnic v současné době prověřuje. S cílem nalézt oboustranně přijatelné řešení budeme v jednání s obcí Všejany pokračovat,“ řekl Gavenda.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve kterých je vymezený koridor pro úsek Lysá nad Labem Milovice Čachovice, se projednávaly od roku 2008. Účinné jsou od roku 2012. „Většina záměrů včetně Všejanské spojky byla přitom převzata z původních územních plánů velkých územních celků, které předcházely zásadám územního rozvoje kraje. Jiná trasa není v současné době při respektování platných územně plánovacích dokumentací možná,“ dodal Gavenda.

V Praze za 45 minut

Správa železnic aktuálně počítá se stavbou spojky v roce 2027. Trať má být dvoukolejná a elektrizovaná s rychlostí 200 km/h. V Lysé nad Labem se do tratě zapojí pomocí mimoúrovňového přesmyku a následně bude v nové stopě pokračovat do Milovic. Ty protne v prostoru stávající stanice Milovice (současná jednokolejná trať bude zrušena). Následně se trať stáčí východním směrem a přes novou stanici Milovice-Boží dar a zastávku Vanovice se zapojí do jižního zhlaví stanice Čachovice. Cílovým stavem je jízdní doba z centra Prahy do centra Mladé Boleslavi za 45 minut, podmínkou je i vybudování takzvané Bezděčínské spojky u Mladé Boleslavi.