Nespokojení obyvatelé Nymburka, kteří dlouhodobě kritizují provoz lakovny AZOS na Zálabí, přišli v úterý odpoledne vyjádřit své rozhořčení nad chemickým provozem ohrožujícím jejich zdraví na náměstí Přemyslovců. Demonstrace se zúčastnilo přes 200 lidí.

Ze zástupců vedení města se na protestním shromáždění k problému vyjádřili pouze dva zastupitelé, Věra Beranová a Aleš Omáčka. Několik lidmi zvolených zástupců bylo vidět také mezi přihlížejícími, z nejužšího vedení města nepřišel nikdo. „Mohu vás ujisti, že nikdo ze zastupitelů dlouho nevěděl, jaký druh provozu je umístěn v nevyužité hale bývalé ZOMky na Zálabí. Kdybychom to věděli, nebo měli jen závan pochybnosti, nic takového bychom zde nedovolili," přesvědčovala přítomné Věra Beranová, která byla první v zastupitelstvu, kdo se o problematiku začal zajímat. Na tato slova reagovala jedna z demonstrujících dam slovy: "Jak je možné, že pan Petera, v té době krajský radní se zaměřením na životní prostředí a vystudovaný chemik, mohl něco takového 
v Nymburce povolit?" Její otázka zůstala bez odpovědi.

Druhým a posledním projevem z úst zastupitelů byl krátký příspěvek doktora Aleše Omáčky, který mimo jiné řekl: „Už víme, jaké nebezpečné a zdraví škodlivé látky 
se v provozu vyskytují. Z dotazníkové akce vyplynulo, že 90 procent lidí na Zálabí cítí zápach, který dvě třetiny považují za nesnesitelný. Desítky lidí mají zdravotní potíže, další stovky o nich zřejmě nemluví, nebo přehlížejí. Trápí je bolesti hlavy, únava, bolesti v krku, dýchací obtíže. Nikdo neví, jaká konkrétní chemická látka tyto potíže vyvolává a jaké budou dlouhodobé následky. Toxické látky ale bohužel často nepáchnou a šíří se daleko od zdroje. Tento problém, na nějž se snažíme upozornit, tedy není záležitostí jen Zálabí, jak se někteří mylně domnívají, ale třeba i Drahelic, sídliště, sportovního centra a v podstatě okolí Nymburka," upozorňoval Omáčka.

Že si vážnost situace uvědomují i v okolí města dokládají mimonymburští demonstranti. Například z Velelib dorazili otec a syn Burešovi. „My tady demonstrujeme za čistý vzduch, přestože by se mohlo zdát, že se nás to netýká, ale co my víme, co nám padá na zahradu ve Velelibech?" zcela vážně se ptá dvanáctiletý Tomáš Bureš.

Po zhruba půlhodině se zástup demonstrantů průvodem vydal před bránu podniku AZOS. Jednotliví účastníci zapálili svíčky a položili je na zem před bránu AZOSu, jako symbol očisty města Nymburka a s nadějí, že firma sama pochopí, že takovým způsobem, který ohrožuje zdraví lidí, není možné podnikat,
a s přáním, aby se konečně jejich situací někdo začal vážně zabývat.