Zhruba patnáctihektarový lesopark je aktuálně v neutěšeném stavu a pozvolna přestal sloužit jednomu z hlavních účelů. Totiž jako místo relaxace a procházek pro místní, lázeňské hosty a návštěvníky města. Za první republiky se dokonce Oboře říkalo Malá kolonáda. „V posledních letech ovšem Obora přestala plnit svoji společensko-oddychovou funkci a sloužila spíše jako zásobárna palivového dřeva,“ připomněla mluvčí radnice Radka Kakrdová.

To se má v blízké budoucnosti změnit. Při úpravě prostoru se nepočítá s žádnými pevnými ani mobilními stavbami. „Lavičky a místa k posezení budou pouze z přírodních materiálů a z místního dřeva. Budou rozmístěny i informační cedule. Pro podporu společenství zdejšího hmyzu instalujeme broučí domky a vytvoříme pařezoviště, která vzniknou ponecháním určitého množství rozkládajícího se dřeva,“ vysvětlil autor studie Jaroslav Štěpán.

Při tvorbě studie bylo nutné znovu nalézt a vytyčit původní sítě cest. „Cestičky budou tvořeny štěpkou z hromad větví, které vznikly při letošní samotěžbě dřeva. V další fázi se uvažuje o vytvoření páteřní mlatové cesty, taktéž na místě původní stezky. Další údržba prostoru bude probíhat netěžebním způsobem a s co největší šetrností k dané lokalitě,“ doplnil zahradník.

Podle jeho představ to mimo jiné znamená, že Technické služby města Poděbrad přestanou uklízet větve a klestí těžkým nakladačem. „Nelíbí se nám to, ničí se tím městské travnaté plochy a není to ani ekonomické. Co lze, bude se štěpkovat. Vzniklá štěpka bude využita právě na údržbu cestních sítí v Oboře, případné přebytky zkompostujeme,“ přiblížil Štěpán.

Místní upozornili na to, že cesty jsou často ničeny při vyjížďkách koni z přilehlé jízdárny. I to chce radnice řešit. „Otázku pohybu koní chceme řešit dohodou, nikoli restrikcemi. Máme naplánované setkání s provozovateli jezdeckého klubu, kde se chceme dohodnout na systému užívání cest,“ doplnila mluvčí města.