Revitalizace jankovického sídliště má jeho podobu skutečně zásadně proměnit. Podobně jako to vedlejší drahelické. V rámci stavebních úprav dojde k výměně povrchů vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení.

Projekt počítá s novými zelenými plochami a novou výsadbou stromů a okrasných keřů. V přípravě je i samostatná projektová dokumentace pro výstavbu Hřiště pro všechny generace v severní části sídliště, které není součástí projektu revitalizace.

Stavební ruch místní zaznamenali už v těchto dnech. Firma ČEZ totiž začala s přeložkami kabelů nízkého a vysokého napětí. Ty jsou rozmístěny po celém sídlišti a vlastní práce na přeložkách už probíhají. „Dokončeny budou ještě před zahájením stavebních prací, aby se předešlo situaci jako na starém sídlišti, kdy práce na přeložkách blokovaly dokončení některých etap. Celkovou cenu přeložek bude hradit město, předpokládané náklady jsou okolo tří milionů korun,“ uvedl místostarosta Bořek Černý.

Samotná revitalizace Jankovic je podobně jako na vedlejším sídlišti rozdělená na pět etap. Radnice má již hotový projekt i územní rozhodnutí a stavební povolení. V březnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby I. etapy, které bylo zakončené elektronickou aukcí.

„V té se podařilo ponížit maximální celkovou cenu pro výběrové řízení z 24 milionů o 2,9 milionu korun, tedy výsledná cena za první etapu revitalizace činí 21 milionů korun. Následně byl vybrán zhotovitel – společnost Sovis cz z Hradce Králové, která v polovině května zahájí I. etapu revitalizace,“ konstatoval mluvčí radnice Petr Černohous.

Modernizaci sídliště uvítají také hasiči, kteří si dlouhodobě stěžují na špatnou průjezdnost tohoto sídliště, což může být klíčové při rychlém zásahu a následné záchraně životů. Podle místostarosty Bořka Černého nabídne rekonstrukce moderně řešené křižovatky, navýšení parkovacích míst, nové veřejné osvětlení, mobiliář i nová kontejnerová stání.

„Projekt zahrnuje i úpravu vnitrobloků na klidový park a celkovou úpravu zeleně. V úterý 12. května plánujeme setkání s občany z této lokality, abychom jim celý projekt a časový harmonogram jednotlivých stavebních prací představili,“ doplnil Bořek Černý.