O obžalobě informoval mluvčí státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. „V důsledku chyb v projektu a konstrukci lávky došlo k narušení ocelových lan korozí a při špatném vyhodnocení stavu lávky a nevhodně provedených opravách, které nevedly k zvýšení zatížitelnosti, došlo k jejímu zřícení," uvedl Cimbala.

Projekt je hotový, stavba připravena

Nymburská radnice však trvá na svém dřívějším prohlášení, že na stavbu nové nymburské lávky nebude mít žaloba na projektanta žádný vliv.

Podle mluvčího radnice Petra Černohouse má vedení města kompletně hotový projekt a stavba je připravena. „Navíc si město nechalo zpracovat oponentní posudek, který provedl J. Vítek z ČVUT Praha, který se účastnil i soutěže o návrh. Oponentní posudek se zabývá posouzením a připomínkami k celkové koncepci lávky, samotným konstrukčním řešením, postupem výstavby navrženým projektantem a také statickým přepočtem konstrukce mostu – jedná se v podstatě o odbornou kontrolu projekčních prací. Projekční práce jsou tedy hotovy,“ uvedl Černohous.

Pokud nevzniknou komplikace při výběrovém řízení na dodavatele stavby, práce na stavbě lávky by měly začít na kraji léta.

Stráský podle vznesené obžaloby týkající se trojské lávky při vypracování projektu ve výpočtech zcela nebo zčásti nezohlednil vliv zatížení větrem a teplotou a v technické zprávě neuvedl postup injektáže kanálů předpínacích lan. „Zároveň bylo v projektu zvoleno takové uložení nosných a předpínacích lan, které pro jejich vzájemný dotyk neumožňovalo obalení po celém jejich povrchu injektážní maltou, tj. dostatečnou ochranu nosného systému," doplnil.

Nebyl řádně vykonáván autorský dozor

Obviněný podle obžaloby navíc nevykonával jako projektant řádně autorský dozor, což vedlo k nekvalitnímu provedení prací a nedostatečné ochraně nosné konstrukce lávky před korozí. „Byť technická norma upravující mosty z předpjatého betonu stanoví, že se u těchto staveb musí provádět stálá kontrola a opravy injektáže, uvedla obviněná osoba v technické zprávě, že vlastní konstrukce údržbu nepotřebuje," doplnil Cimbala.