„Vzhledem k tomu, že konečný termín dodání dokumentace pro provedení stavby není ohrožen, byl městem tento termín akceptován,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Firma požádala o odklad, protože se jí v době dovolených nepodařilo získat všechna potřebná úřední vyjádření.