Poznávací akce se konala v rámci Dne otevřených dveří pražského Archeologického ústavu AVČR a vedl ji archeolog Jan Mařík. Prohlídky se zúčastnili i studenti poděbradského gymnázia, kteří se zajímali o vznik a historii slavníkovského hradiska.

Jan Mařík připomněl řadu zajímavostí týkajících se slovanského osídlení na Libici a nejstarší české historie. Nakonec odpovídal na zvídavé otázky studentů. Ostatně odpoledne ho čekala podobná akce, na ní byli pozváni žáci místní základní školy.

„V srpnu se na hradisku, přímo v areálu otonského kostela, uskuteční revizní archeologický výzkum. S výzkumem se na akropoli budeme vracet po dlouhých osmatřiceti letech. Chceme se podívat na severní část kostela, kde se dochovala část zdiva. Tady odebereme vzorky malt pro výzkum stavebních technologií a zdrojů vápna. Součástí výzkumu budou i různá geofyzikální měření,“ uvedl Jan Mařík.

Autor: Milan Čejka