Vedení Poděbrad na tak razantní zvýšení nájmu odmítlo přistoupit. Výsledkem je prozatímní uzavření Ostrova. Další jednání, do nichž vstoupil soukromý subjekt, však naznačují, že v budoucnosti by se situace mohla obrátit k lepšímu. Otazník však visí také nad přístupovou cestou, kterou je lávka přes hydroelektrárnu. Ta je údajně ve špatném stavu a není vyloučené, že se pro místní také uzavře.

Hospodaření s penězi

Podle starosty Poděbrad Jaroslava Červinky muselo město zvážit, zda by byly takto vynaložené peníze v souladu s řádným hospodařením. „Povodí Labe přišlo se zvednutím nájmu o více než čtyřnásobek dosavadní ceny. Vzhledem k tomu, jak je místo obtížně dostupné, nelze tam prakticky zajet autem, navíc tam nechystáme přesun významných kulturních akcí, jsme zatím návrh s takovým navýšením neakceptovali. Pokud by nájem zůstal v původní výši, vůbec bychom se nerozpakovali smlouvu prodloužit,“ vysvětlil Červinka.

Ovšem na nakládání s penězi jako řádný hospodář se odvolává i Povodí Labe. „Před vypršením termínu ukončení nájemní smlouvy proběhlo jednání mezi zástupci Povodí Labe a městem Poděbrady, kde jsme informovali zástupce města o navýšení nájemného tak, aby částka odpovídala interním předpisům podniku, který je povinen starat se o majetek a výnosy z něj s péčí řádného hospodáře,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Benešová.

Havarijní lávka

Oba se shodují v tom, že situaci může v poměrně blízké budoucnosti zkomplikovat i havarijní stav lávky přes hydroelektrárnu. Povodí Labe chystá její opravu od roku 2015, ale údajně kvůli požadavkům památkářů bude samotná rekonstrukce náročná technicky i finančně. Vodní elektrárna v Poděbradech včetně jezu a lávky je několik let národní kulturní památkou. Předběžně jsou náklady na opravy odhadovány na 150 milionů korun.

O tom, že je rekonstrukce nutná, svědčí i poslední hodnocení stavu lávky. „V září roku 2019 byly spodní stavby vyhodnoceny, že jsou v havarijním stavu a nosná konstrukce ve velmi špatném stavu. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k vypracování detailního diagnostického průzkumu železobetonové konstrukce, který to potvrdil. Ze závěrů těchto prohlídek jsme zamezili přístupu veřejnosti na takzvané balkóny na lávce a zakázali vjezd vozidel nad 3,5 tuny,“ vysvětlila Hana Benešová.

A další restrikce mohou přijít. Příští mostní prohlídka proběhne nejpozději do října. „Při zhoršení stavu může, teoreticky, dojít k uzavření této lávky pro veřejnost,“ uvedla mluvčí Povodí Labe.

Soukromý zachránce?

Zpět k samotnému Ostrovu. Ačkoliv je v současné době zamčený a jednání mezi městem a Povodím Labe nesměřují k dohodě, řešení zřejmě přichází ze třetí strany. Tou je jedna z místních společností, která o provozování Ostrova projevila zájem.

„Společnost by ráda na tomto místě vybudovala celou řadu sportovně – rekreačních aktivit pro veřejnost. Zatím nejsou projednány detaily, ale v současné době vše nasvědčuje tomu, že dojde k opětovnému zpřístupnění oblíbené lokality pro veřejnost,“ konstatovala Hana Benešová, s tím, že čas, kdy je ostrov uzavřen, bude využit na úpravu pozemku.