Velmi nepříjemnou situaci musí řešit Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Nymburce. Kvůli administrativnímu molochu se dostala k soudu s firmou, která do školy dodala nové zařízení do svařovny a autodílny.

Problém vznikl už v roce 2011, kdy škola nebyla schopna dodržet časový harmonogram projektu a výběrového řízení podle tehdejšího zákona o veřejných zakázkách kvůli tomu, že se do soutěže přihlásila pouze jedna firma. Tehdy škola vyhlásila soutěž 
o dodání vybavení jedné dílny. Výběrové řízení bylo tedy vyhlášeno znovu v roce 2012. „Soutěžili jsme zvlášť o vybavení dílny do autodílny 
a zvlášť strojní zařízení. Po následné situaci, která v České republice v loňském roce nastala v přístupu k dotacím 
z Evropské unie, byla soutěž kvalifikována jako dělená zakázka a výdaje projektu jako neuznatelné," vysvětlil ředitel školy Jiří Hubálek s tím, že škola hledala řešení, jak zakázku zafinancovat v průběhu celého loňského roku.

Dotace, kterou měla škola dostat, byla přislíbena z Regionálního operačního programu (ROP). A zřejmě špatná nebo nedostatečná komunikace mezi ROPem, Středočeským krajem jako zřizovatelem 
a školou byla důvodem neúspěchu. Vedení školy totiž nevědělo, že obě zakázky musí soutěžit dohromady.

Škola má podle soudního rozhodnutí, které ovšem ještě nenabylo právní moci, zaplatit částku kolem dvou milionů korun. Krajský úřad, jako zřizovatel školy, podal pomocnou ruku. „Rada kraje by měla 13. května rozhodnout , že nám budou poskytnuty finanční prostředky. Zároveň použijeme finance z našeho rezervního fondu tak, aby nenarůstalo penále," dodal ředitel Hubálek.