Nejvýznamnější – či alespoň tou nejviditelnější – změnou má být právě zdvoukolejnění. S tím souvisí modernizace železničního svršku a spodku, nástupišť (včetně budování přístřešků pro cestující) a přejezdů, stejně jako železničních mostů a propustků. Dále se mají budovat například opěrné zdi, silniční nadjezdy, protihlukové stěny či přeložky silnic.

Mezi úseky od kilometru 8,5 po kilometr 22,3, tedy přibližně od křížení se silnicí Žehuň – Hradčany až k nádraží v Chlumci nad Cidlinou je stavba navržena ve dvou variantách. Radní podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) dávají přednost alternativě šetrnější k životnímu prostředí, která je označena jako A5.
„Námi doporučená varianta A5 snižuje směrodatný podélný sklon tratě na sedm promile pro odstranění nutnosti postrkové služby pro těžké nákladní vlaky,“ upozornil na jednu z hlavních výhod náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v kompetenci pro oblast životního prostředí a zemědělství. „Změna trasování bude využita i pro zvýšení traťové rychlosti – nicméně trasa respektuje environmentálně citlivá území; k dílčímu omezení rychlosti proto bude docházet i v této variantě,“ doplnil, že ohledy na životní prostředí musí převážit nad technickými možnostmi i požadavky.

close Plánek info Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje zoom_in