Zájem zachovat přívoz potvrdil i starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem). „Jak se ukázalo, tak Nymburáci přívoz skutečně využívají a my jsme se rozhodli toto přání splnit a přívoz v Nymburce udržet. I přes nejednotnost právních výkladů, jak dále postupovat, se nakonec podařilo nalézt možné řešení tak, aby mohl být přívoz zachován. Věřím, že Nymburáci to uvítají, neboť dle provedené ankety se stále jedná o nejsnazší a nejkomfortnější způsob překonání řeky při cestě do školy, do práce i za kulturou a většina občanů si ho přeje zachovat,“ vysvětlil Mach.

Současné vedení vytýká tomu předchozímu, že smlouva s provozovatelem přívozu byla uzavřena pouze do konce dubna. „Předchozí vedení města nepočítalo s dalším fungováním přívozu a zadalo veřejnou zakázku pouze do 30. dubna 2019, čímž zkomplikovalo zachování této služby do doby ukončení výstavby nové lávky,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí radnice Petr Černohous.

To však bývalý místostarosta Jan Ritter (Nymburští demokraté) odmítá a označuje za dezinformaci. Podle jeho slov byl v září zahájen dvouměsíční zkušební provoz, na konci října pak byl zájem o přívoz vyhodnocován. „V říjnu 2018 bylo toto dopravní opatření vyhodnoceno jako osvědčené, ale pro plynulé navázání provozu nebylo možno nadlimitní výběrové řízení stihnout. Zakázka tak byla v nutné výši cenově omezena a z toho vyplynul i časový rámec do 30. dubna 2019,“ vysvětluje Ritter. Naopak současné vedení podle něj mohlo reagovat na situaci dříve. „Na vypsání výběrového řízení pro provoz na dobu neurčitou tak zároveň vznikl i dostatek času. Je nepochopitelné, nad čím bylo potřeba tak dlouho přemýšlet a proč byla výzva vypsána až na poslední chvíli,“ doplnil Ritter.

Připomeňme také, že v době podzimního uzavírání stávající smlouvy se stále hovořilo o možnosti začátku stavby nové lávky už letos na jaře a nebylo jasné, zda by přívoz mohl souběžně se stavebními pracemi fungovat.

Vedení města tedy nyní přistupuje k zadání veřejné zakázky podle příslušného zákona. Odbor správy městského majetku připravil výzvu pro nadlimitní otevřené řízení. Výsledkem řízení bude výběr provozovatele přívozu, který bude tuto službu zajišťovat od 1. května. „Majitel lodi Blanice, současný provozovatel přívozu, vyjádřil zájem se výběrového řízení účastnit. Zájmem města je, aby vše proběhlo plynule tak, aby občané nezaznamenali žádnou změnu,“ konstatoval Černohous.