Vedení města nyní vydalo zprávu, ve které popisuje aktuální stav všech jednání a možností řešení. Jako klíčové se ukazuje posílení dopravy a její bezplatný provoz mezi Zálabím a centrem města.

Další varianty překonání Labe jsou podle zkoumání radnice neefektivní. „Byly prověřeny možnosti zřízení kyvadlové autobusové dopravy tam a zpět přes silniční most v různých časových variacích. Z hlediska velmi vysoké nákladovosti jsme k tomuto řešení zatím nepřistoupili,“ řekl místostarosta Jan Ritter.

Často je v Nymburce také skloňováno slovo přívoz. I tuto variantu vedení města posuzovalo včetně určení míst pro osazení přistávacích mol. „Bylo by to sice provozně o něco málo levnější řešení než kyvadlový autobus, ale překonání řeky by včetně nalodění, přistávání a vylodění zabralo více času. Pak už není výrazný rozdíl ve srovnání s existující službou hromadné autobusové dopravy, která během všedních dnů odpovídá asi dvěma spojům za hodinu,“ vysvětluje Ritter.

Proto zatím zůstává klíčovým řešením přidání autobusových spojů. Lidé je využívají pro překonání řeky v mnohem větší míře, než před zavřením lávky. V době od 15. do 31. ledna vydali řidiči na zmíněné trase 1 551 kusů bezplatných jízdenek. Město tedy dopravci zaplatí za zmíněné období 15 510 korun. „Měsíční náklady pro město se pro toto opatření budou pohybovat kolem 30 tisíc korun s tím, že až se začne oteplovat a lidé začnou více jezdit na kolech, tak se potřeba přepravy v autobusech zmenší,“ konstatoval místostarosta.

A co se samotnou zavřenou lávkou? Tu mají prohlédnout specialisté z Dánska. „Zastupují firmu Germann Instruments. Tato firma se specializuje na výrobu, prodej a vývoj zařízení pro diagnostiku staveb. Nabídli firmě Pontex, která vloni navrhla způsob sanace nymburské lávky, že přijedou poslední týden v únoru a budou prezentovat tři možné metody, kterými by mohly zjistit stav zbytků Trojské lávky a lávky v Nymburce. Jedná se o nedestruktivní metody pro detekci nezainjektovaných kabelů a jejich stav,“ uvedl Ritter. Jinými slovy dánští specialisté by se měli pokusit zjistit, zda jsou kabely zrezivělé bez toho, aby do mostu přímo zasahovali a například do něj navrtávali další otvory. 

Část veřejnosti volá po řešení, které se na první pohled zdá nejjednodušší: provést zátěžový test lávky a pokud vydrží, znovu ji otevřít. To však podle vedení města není aktuálně reálná cesta. A to hned z několika důvodů. Než by takový test mohl být proveden, musí být zjištěn stav lávky. „Případnému testu by měl předcházet stavební průzkum a diagnostika, aby bylo prokázáno, zda se konstrukce vůbec může podrobit takovému testu. Byla-li by odpověď kladná, následovala by důkladná numerická (simulační) příprava pro zjištění, zda vůbec zátěžový test relevantně odpoví, jsou-li předpínací lana oslabena, či nikoliv. Rozhodně se ale nelze bez diagnostiky spolehnout pouze na zátěžový test, neboť jeho provedení by bylo bez předchozích údajů získaných zmíněnou diagnostikou rizikové,“ vysvětluje místostarosta, sám profesí architekt. Navíc by podle jeho slov ani po kladném výsledku zátěžového testu nebylo jisté, že by někdo převzal zodpovědnost za znovuotevření lávky. 

Situace je komplikovaná také kolem případné výstavby provizorní lávky pro pěší. Původní návrh, v jehož rámci by takovou lávku jistilo připojení ke kamennému mostu, zamítlo Ředitelství silnic a dálnic. „Varianty samostatně stojící lávky jsou proveditelné, správci řečiště i plavební cesty jsou přístupni jednání, ale vzhledem k šířce toku řeky technicky a tím finančně problematické,“ konstatoval Ritter. Zda tedy nějaká provizorní lávka vůbec vznikne, zatím jisté není.

A tak vše postupně směřuje k variantě, která by měla být pro místní nejbezpečnější. I když určitě ne nejlevnější. Je také v tuto chvíli nemožné určit přesný čas jejího případného provedení. Tedy demolice stávající lávky a vybudování nové, na níž budou mít přístup chodci, cyklisté i bruslaři. „Probíhají jednání o optimálním postupu zadání návrhu, přípravy projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení případné nové pěší lávky. V rámci tohoto řešení je počítáno i s dotačními tituly ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu nových cyklistických lávek přes řeku Labe. Se Středočeským krajem již jednáme o finančním příspěvku na novou projektovou dokumentaci,“ řekl Ritter.

Připravuje se také zlepšení situace na přechodu přes Labe u vodní elektrárny a na železničním mostu u pivovaru. „Projekčně jsou v rychlém tempu připravována opatření, která vytvoří pohodlnější přechod přes lávku vodního zdymadla do doby, než by byla nahrazena novou bezbariérovou lávkou. A také je již navržena oprava technických závad na pěší lávce na boku železničního mostu,“ zakončil místostarosta.

AKTUÁLNÍ SITUACE KOLEM LÁVKY
- její stav by měli prozkoumat specialisté z Dánska
- komplikuje se situace kolem možné stavby provizorní lávky. Její výstavba by byla technicky i finančně náročná
- zavedení přívozu ani kyvadlových autobusů by se podle radnice nevyplatilo. Finančně a časově
- radnice jedná o návrhu, projektové dokumentaci a dalších krocích při možné výstavbě nové lávky