Informaci o brzkém začátku stavby přístavišť potvrdil ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. „Na přelomu letošního a příštího roku zahájíme výstavbu 11 nových přístavišť, z nichž 7 je ve středních Čechách, konkrétně v Mělníku, Brandýse nad Labem, Čelákovicích, Nymburce, Poděbradech, v Kolíně a na Vltavě v Davli,“ uvedl Lubomír Fojtů. Všechna přístaviště mají přípojky elektrické energie i pitné vody a vytvoří tak bezpečné zázemí pro návštěvu okolí vodní cesty i přenocování s lodí během dovolené.

Podle stávajících plánů mají od letošního podzimu do příštího jara vyrůst v Nymburce dvě přístaviště. Pro 14 malých plavidel bude upraven prostor po pravém labském břehu přibližně v místech pod Šafaříkovým mlýnem. Pro středně velké osobní lodě budou přichystána mola s výbavou v čele přístaviště vedle hydroelektrárny.

Nymburský přístav má být zhotoven do dubna 2021. „Město nelenilo a jedná se Středočeským krajem o dotaci a úpravě povrchů od elektrárny po ústí komunikace pod Okresním soudem, kde tak bude nový povrch,“ uvedl radní Zdeněk Vocásek.

Cílem vybudování přístaviště pro menší sportovní lodě pod Šafaříkovým mlýnem je zajištění krátkodobého a střednědobého stání 14 malých plavidel do délky 20 metrů, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a pitné vody ze 4 odběrných sloupků. Přístaviště bude tvořeno plovoucím molem o délce 63 metrů a šířce 2,5 metru. Bude kotveno ke břehu soustavou ocelových ramen a předepnutých táhel z ocelových lan.

Plovoucí molo má být složeno ze sedmi jednotlivých pontonů. Součástí mola je sedm plovoucích výložníků osazených kolmo na molo v osové rozteči devět metrů. S břehem bude spojeno přístupovou lávkou šířky 1,5 metru a délky 8,5 metru, která je spojena s konstrukcí mola a uložena do železobetonové patky na břehu.

Velké lodě mají kotvit vedle elektrárny

Přístaviště pro středně velké osobní lodě pod kaštany vedle vodní elektrárny bude tvořeno ocelovou plovákovou konstrukcí můstku o rozměrech 9 x 4 metru, osazenou dvěma úrovněmi pro nástup a výstup osob, čímž bude uzpůsobena plavidlům s různou výstupní výškou. Můstek bude současně vybaven úvaznými prvky pro vyvázání plavidla do délky 84 metrů. Kotvení ke břehu je řešeno ocelovou lávkou délky 8,5 metru.

„Plovoucí můstek je vybaven elektro rozvaděčem společně s čtečkou uživatelských karet a dvojicí zásuvek (230 a 400 V), připojením na vodu, kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky. V rámci přístaviště bude realizováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu,“ píše se v dokumentaci k druhému přístavišti.