Příspěvek 400 korun radnice vyplatí chovateli za kastrování koček, zatím to neplatí pro kastrování kocourů. Chovatelé a zástupci místního útulku pro kočky Catky vybízejí i další města k podobnému kroku. „Podĕbrady a Catky - palec nahoru! Kéž by si ostatní obce a města vzaly příklad,“ hodnotí nápad manželé Beránkovi.