Dobrou zprávou 
z posledního zasedání zastupitelstva města je schválení dotace pro neziskovou organizaci Semiramis ve výši 250 tisíc korun na dlouhodobou primární prevenci rizikového chování ve městě Nymburk pro školní rok 2015/16. O co přesně jde?

Drogy, šikana, rasismus 
a xenofobie, sex a partnerství, to všechno jsou pojmy patřící do kategorie rizik, která 
v dnešní době ovlivňují významným způsobem chování stále většího počtu dětí a mládeže. S tím, že věková hranice se stále nebezpečně snižuje. Proto existují dlouhodobé programy primární prevence rizikového chování dětí základních a středních škol, které ve Středočeském kraji nabízí například organizace Semiramis, ale ne na všech školách se systematicky uskutečňují, přestože by je učitelé  uvítali.  Jde totiž o peníze,  které školám chybí. Pomoci může například město, ale ne každé do toho jde.

Město Nymburk už několik let vyčleňuje ze svého rozpočtu nemalou částku na financování primární prevence na nymburských školách. Je nade vši pochybnost, že se tato prevence velmi osvědčuje 
a školami je hodnocena pozitivně. Důležitou roli přitom hrají  dva faktory: programy  působí plošně a dlouhodobě. Také pro letošní školní rok schválilo  zastupitelstvo, a to  jednohlasně, v úvodu zmíněný příspěvek  250 tisíc korun  na pokračování realizace programů primární prevence  
v Nymburce na všech základních školách, speciální základní škole a na gymnáziu. Nymburk se tak pohybuje 
z hlediska výše podpory primární prevence v rámci Středočeského kraje na předních příčkách.

Centrum primární prevence Středočeského kraje patřícího pod Semiramis pracuje systematicky s žáky od šes-tých po deváté ročníky. V letošním školním roce mohou být zahrnuty i ročníky  nižší. Lektoři centra se setkávají 
s každou  třídou zapojenou do programu dvakrát za rok v tříhodinovém pracovním bloku.

„Potvrzuje se, že dlouhodobá a systematická primární prevence, která na našich školách probíhá již šestým rokem, se velmi osvědčila a i školami je hodnocena velmi pozitivně. Nově navíc byly zahrnuty 
i 5. třídy, neboť rizikové chování se objevuje stále častěji 
i v nižších ročnících", řekl místostarosta Pavel Fojtík.