Začal budovat, rekonstruovat, úřadovat. Podle jeho slov by v tom chtěl pokračovat. „Letošní komunální volby jsou o tom, jestli se vrátí doba stagnace, nebo se podaří udržet rozvoj, který jsem před dvěma lety nastartoval,“ řekl starosta Karel Otava.

Proč se stal jakýmsi svorníkem nesmiřitelných politických táborů, ví své. „Je za mnou vidět práce, působil jsem jako přednosta stanice v Lysé, potom na generálním ředitelství Českých drah nebo na Ministerstvu dopravy,“ vyjmenuje Otava.

Jako prioritu vidí Otava právě probíhající výstavbu kanalizace ve Dvorcích a Byšičkách, které patří k Lysé. „Velké plus je zprovoznění automatické parkovací věže, kterou jsme otevřeli v loňském roce. Dokonce se stalo, že byla několikrát plná a lidé se chodili ptát, kam si mají dát kolo. Jsme město cyklistů, proto uvažujeme, že bychom postavili ještě jednu cyklověž na litolské straně,“ prozradil Otava.

Po padesáti letech se povedlo zrekonstruovat obřadní síň, kde se konají svatby, vítání občánků nebo se předává vysvědčení. „Do kina jsme zavedli klimatizaci. Lidé si stěžovali, že je tam velký hic, když se venku oteplí. Před dvěma týdny jsme dokončili přestavbu klášterních teras. Ta rekonstrukce se zastavila, prodražila se o 6 milionů korun. Ale dnes už schází pouze dovysadit květiny a založit na dolní terase Šporkův vinohrad,“ řekl starosta.

Velkým tématem Lysé je rekonstrukce nadjezdu. Ta podle starosty probíhá podle plánu a měla by být dokončena v příštím roce. „Jsou nové pilíře, nosníky, zrovna se armuje betonová deska. Mají navážet další nosníky a ve finále nasunout nad koleje devadesátimetrovou konstrukci,“ uvedl Otava další kroky výstavby nadjezdu, který ve městě komplikuje dopravu.

O čem se mluví je také bazén, ať už ten vnitřní, tak i ten venkovní. O něm se uvažuje v místě bývalé požární nádrže podniku Kovona (bývalý Pionýrský areál). Tam je dnes několik hřišť, lezecká stěna a sruby. „Bazén pod střechou by mohl vzniknout na ZŠ J. A. Komenského. Tam je těleso bazénu pod parketami v tělocvičně, o tom málokdo ví. Měla by ho využívat i veřejnost,“ vysvětlil Otava.

Palec nahoru
Cyklověž je někdy zcela zaplněná
V prosinci loňského roku slavnostně otevřeli v Lysé automatickou parkovací cyklověž. Získali na ni 11 milionů dotaci, což je konkrétně v tomto případě devadesát procent celkových nákladů. Lysá je město cyklistů. Podle starosty Karla Otavy už byla věž několikrát zcela zaplněná. Město uvažuje o výstavbě druhé cyklověže z druhé strany nádraží, na litolské straně.
Cyklisté si do prosklené válcovité věže mohou bez obav ze ztráty či poškození uložit i drahá kola, případně v současné době se rozmáhající elektrokola, a to včetně přilby, reflexní vesty či dokonce osobních zavazadel. Poplatek za kolo a den činí 5 korun. Nedávno otevřeli podobnou cyklověž v Poděbradech, o stejné uvažují v Nymburce i Čelákovicích. 

Palec dolů
Nedaří se výstavba Domova pro seniory
Město chce dlouhodobě postavit Domov pro seniory. To se mu ale nedaří. Jednou už bylo ale blízko. Domov měl stát mezi dvěma školami, ale někteří lidé z přilehlých domů protestovali. Záležitost se dostala až k soudu. Krajský úřad, který měl původně na stavbu přiklepnutou dotaci, od záměru ustoupil a o peníze přišel. Současný Domov Na zámku už není podle starosty Karla Otavy vyhovující, je potřeba modernizovat. „Na zámku jsou pokoje třeba po šesti klientech, dnes už chtějí lidé více soukromí,“ uvedl starosta Karel Otava. Ředitel Domova Na zámku Jindřich Hendrich byl kvůli situaci v Lysé na jednání s krajem. Z jednání vyplynulo, že je teď na městě, zda vytipuje nový pozemek. Zatím se nic neděje.