Takový je v kostce návrh architektonického studia Byró, které se svojí vizí uspělo v konkurenci sedmnácti přihlášených návrhů. Zadáním soutěže byl návrh uzlu dopravy, který kromě nové odbavovací haly a rekonstrukce staré výpravní budovy řeší také navazující autobusové nádraží a veřejný prostor. „V konceptu návrhu jsme kladli důraz na maximálně jednoduché a přehledné urbanistické a dopravní řešení, stejně jako na uspořádání a propojení přilehlého veřejného městského prostoru. Hlavní plochu a pohyby autobusového nádraží jsme proto umístili mimo samotné náměstí, podél kolejišť, což nám umožnilo vytvořit souvislý veřejný prostor s navazujícím parkem,“ uvedl architekt Jan Holub z vítězného studia.

Propojení vlaků a autobusů

Jak má náměstí podle vítězného návrhu vypadat? Popišme si situaci při příjezdu k nádraží po Palackého třídě. Na levé straně, kde je dnes provizorní parkoviště a stojí staré nádražní budovy, bude zastřešený prostor autobusových příjezdových stání. Ještě více vlevo projekt počítá s cyklověží, tedy v našem regionu populární úschovnou kol. Směrem ke stávajícím kolejím v těchto místech přibydou ještě další plánovaná kolejiště. Na budovu autobusového nádraží plynule navazuje nová výpravní budova. Podle nákresů je mírně předsazena před historickou výpravní budovou. Tím se trochu zmenší plocha nynějšího autobusového nádraží, které se má proměnit v náměstí s parkem a zelení.

Vítězný návrh nové podoby nymburského hlavního nádraží.Na levé straně, kde je dnes provizorní parkoviště a stojí staré nádražní budovy, bude zastřešený prostor autobusových příjezdových stání.Zdroj: se svolením architektů studia Byró

Ale zpět k novým budovám. „Nová výpravní budova je pojednána jako maximálně otevřený a komunikující objekt – dům průchozí a všesměrný. Jednoduchým a srozumitelným principem jejího uspořádání je křížení nejfrekventovanějších toků cestujících - otevřená hala v jednom směru propojuje náměstí a vlaková nástupiště, v druhém pak nástupiště autobusů a starou budovu,“ píše architekt Jan Holub v anotaci k projetu, kterou má Deník k dispozici.

Kompletní uzavírka části Boleslavské třídy přijde v srpnu. Úsek mezi železničním nadjezdem a policejním ředitelstvím bude neprůjezdný kvůli pokládce nového povrchu.
Víme, kdy v Nymburce kompletně zavřou Boleslavskou třídu od nadjezdu k bazénu

Podle představ architektů budou směrem do náměstí umístěny komerční prostory přístupné jak z exteriéru, tak i z haly. Technické zázemí budovy, pokladny a toalety pro cestující jsou naopak umístěny směrem k nástupišti. Díky střešním světlíkům by pak do haly mělo ve velké intenzitě pronikat denní světlo. V původní výpravní budově se v přízemí má nacházet multifunkční prostor. V dalších podlažích jsou pak umístěny administrativní provozy požadované Správou želenic.

Parkování

Jednou z nejdůležitějších součástí rekonstrukce hlavního nádraží z pohledu místních bude umístění parkoviště. V budoucnu se nemá parkovat ani na náměstí za stávajícím autobusovým nádražím, jak je tomu nyní, ani v prostorech provizorního parkoviště využívaného v současnosti. Nové parkoviště má být přesně na druhé straně.

Vítězný návrh nové podoby nymburského hlavního nádraží.Vítězný návrh nové podoby nymburského hlavního nádraží.Zdroj: se svolením architektů studia Byró

Tedy při příjezdu k nádraží vpravo vedle historické výpravní budovy. Autoři návrhu dávají ke zvážení, zda vybudovat klasické parkoviště nebo parkovací dům. „Před samotným nádražím zůstávají pouze výstupní stanice a průjezdná stání pro linkové autobusy a stání pro vozidla taxi a K+R. Zbytek dopravy v klidu (44 + 238 stání P+R) je alokován do prostoru podél vlakových kolejí, kde lze požadovaný počet automobilů odparkovat jak na terénu, tak případně i v parkovacím domě,“ píše autor návrhu.

Bude tak nádraží nakonec vypadat?

Je ale otázka, jestli budoucí podoba nymburského nádraží bude skutečně taková, jakou představuje vítězný návrh. První reakce místostarosty Zdeňka Vocáska příliš nadšená není. „Z celkového počtu sedmnácti návrhů je pro mě výběr odborné komise z řad architektů zklamáním. Vítězný návrh působí studeně vzhledem k hmotě betonu a návaznost nové části na historický objekt má spíše pojetí výrobní haly. Počkáme si na oficiální výsledky na prvních třech místech,“ uvedl místostarosta.

Vítězný návrh nové podoby nymburského hlavního nádraží.Vítězný návrh nové podoby nymburského hlavního nádraží - interiér.Zdroj: se svolením architektů studia Byró

Správa železnic vypsala po několika odkladech architektonickou soutěž loni na podzim. Hlavní nádraží v Nymburce by se mělo začít proměňovat za dva roky, tedy v roce 2025. „Naší prioritou je zajištění dostatku míst k zaparkování automobilů i jízdních kol, což je každodenní potřeba místních. Vítáme nový vzhled nádraží a moderní zázemí, které budou lepší vizitkou při vstupu do města, a ne ostudou, jako je tomu nyní,“ řekl už na podzim starosta Tomáš Mach.