Ukázková obec Středočeského kraje s kulturním centrem, kde by se celoročně konaly akce ve skanzenu i na zámku pro širokou veřejnost. Tak by mohl vypadat Přerov nad Labem.

Háček je ovšem v tom, že na nákup zámku od Českého rozhlasu, který je jeho majitelem, nemá obec peníze a kraj s koupí letos také nepočítá.

Český rozhlas podle informací Simony Vlčkové, vedoucí oddělení komunikace, prodej zatím nezahájil. Ale už dříve Vlčková řekla ČTK, že rozhlas chce dát v prodeji zámku přednost obci Přerov nad Labem nebo Středočeskému kraji. „Zámek zatím nebyl nabídnut ani Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Úřad od Českého rozhlasu obdržel výzvu k vyjádření se k předkupnímu právu na část pozemků o výměře 627 m2, jelikož tuto část pozemků chce odkoupit obec Přerov nad Labem v rámci projektu Revitalizace obce. Prodej této části pozemků nijak nenarušuje kompaktnost areálu zámku. Výzvu k vyjádření se k předkupnímu právu celého areálu zámku připravuje Právní oddělení Českého rozhlasu 
a s ÚZSVM je předjednáno, že tuto výzvu obdrží," uvedla Simona Vlčková.

O to, aby zámek nepřišel do soukromých rukou, bojuje už nějaký čas místostarostka Přerova Irena Gregárková. „Komunikuji s krajským úřadem, ale zatím není jasné, zda kraj vůbec zámek koupí. Obec opravdu teď nemá peníze. Až budeme mít vybudovanou infrastrukturu, mohli bychom se podílet finančně na provozu a údržbě zámku," uvedla Gregárková s tím, že to by ovšem bylo odhadem nejdříve za deset let.