Brána z roku 2011 do roku 1911 se v sobotu otevřela vstupem do přerovského skanzenu lidové architektury a řemesel. Spolu s původními obyvateli v dobových kostýmech ožila také řemesla, činnosti a čilý ruch vesničky, do něhož se vmísilo na šest set návštěvníků z přítomnosti.

S pracovitými poddanými byl spokojený dobový majitel zámku Ludvík Salvátor Toskánský, méně už se současnými poměry. „Dnes prý stát prodává lesy, aby se politici zabezpečili do důchodu, to by císařpán nikdy nedovolil!“ nechápal novou dobu majitel panství po boku se svým správcem, do jehož role i kostýmu se vžil ředitel Polabského muzea v Poděbradech Jan Vinduška.

K současnému problému okolo prodeje přerovského zámku promluvila také slečna učitelka, jejíž role se včetně účesu dokonale zhostila stávající zastupitelka obce Irena Gregárková. Majitel zámku, Český rozhlas, totiž objekt prodává a jediným kritériem má být cena.

Místní tak nemají jistotu, že budoucí majitel zámek zachová pro veřejnost. „Nám je to tak líto, rádi bychom obnovili propojenost skanzenu a zámku a dnešní akcí chceme tuto myšlenku podpořit,“ vyjádřila se Irena Gregárková za sebe, účastníky i postavu slečny učitelky.

Té se v loňském roce podařilo dostat život do jinak veřejnosti nepřístupného zámku dvakrát. „Rádi bychom na zámku vytvořili stálou expozici propojenou se skanzenem V zámku a podzámčí,“ sdělila záměr ve spolupráci s Polabským muzeem Gregárková. Vlastník Polabského muzea, Středočeský kraj, ale prý nemá požadovanou částku dvaceti milionů na odkoupení historického objektu.

Zda zámek ožije v dobovém duchu, stejně jako sobotní skanzen a dokreslí tak podobu života v Přerově nad Labem před sto lety, nebo se dostane do rukou soukromého vlastníka, který si z něj vytvoří letní sídlo či prostředek podnikání, je zatím otevřené.

Jak rychle by byly schopné historické postavy zaplnit zámek? Okamžitě. Přerovských, kteří dobrovolně oblékli kostýmy a předváděli řemesla ve skanzenu, je hojnost. Na požadavek patnácti dobrovolníků se jich postupně přihlásilo třicet, čtyřicet a stále byl zájem.