Čekalo na ně několik stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Pasáčkovi recitovaly básničky, u Rumcajse házely šiškami, u Makové panenky hádaly rostliny, Vodníkovi lovily rybičky a podobně. Stanoviště byla vymyšlena tak, aby si je užily děti různého věku, od těch nejmenších, sotva mluvících, až po starší školáky.

Na závěr žáci páté třídy místní základní školy pod vedením pana učitele zahráli krátké divadelní představení, zjednodušenou legendu o svatém Jiří.
Je potřeba ocenit, že tentokrát nejen rodiče, ale i děti věnovali svůj volný čas tomu, aby připravili tak zábavné odpoledne.