Deník však do zdejší školy dorazil kvůli jiné pozoruhodné věci. Podle statistik Cermatu byli v posledních pěti letech místní deváťáci jedni z nejúspěšnějších žáků na okrese ve skládání přijímacích zkoušek na střední školy. A to jak v matematice, tak v českém jazyce. Čím si to vysvětlit, že přerovští deváťáci za sebou nechali žáky městských škol? Mají snad nějakou speciální přípravu? Nebo výjimečné učitele?

Matematická záhada

Zatímco v žebříčku úspěšnosti z českého jazyka jsou Přerovští v rámci okresu na třetím místě (za žáky z Kounic a Kostomlat), v pořadí úspěšnosti v řešení matematických úloh jsou absolutní jedničky. To ředitelku Yvetou Dvorskou dost překvapilo. „Je to pro mě záhada. V posledních sedmi letech se tu vystřídalo několik učitelů matematiky. S některými jsme se rozloučili my, ale někteří odešli sami, protože zjistili, že práce s dětmi je hrozně náročná. Oni už se nechtějí učit násobilku nazpaměť. Od pedagogů to vyžaduje opravdu obrovský kus práce, ale jak je vidět, nese to výsledky. Já jsem všem učitelům poté, co jsem se od vás dozvěděla výsledky našich deváťáků, poděkovala za jejich práci,“ říká ředitelka školy.

Stávající učitel matematiky je původem Španěl, což napovídá jeho jméno – Francisko Amador Godoy. Navíc dojíždí denně kolem šedesáti kilometrů z okraje východních Čech. Jestli ve škole zůstane, rozhodne jazyková zkouška. „Musí složit zkoušku z češtiny, aby mohl dále vyučovat. Jazykový problém pociťujeme, některé děti mu údajně část výkladu nerozumí. On je velmi obětavý, nabízí individuální hodiny doučování navíc a s některými žáky si rozumí skvěle,“ vysvětluje ředitelka, která by pochopitelně už ráda měla ve škole učitele matematiky, který vydrží kontinuálně vyučovat několik let.

To je právě případ učitelky českého jazyka Vratislavy Tomáškové. „Určitě tu působí už nejméně deset let a v tomto případě si ty dlouhodobé pozitivní výsledky u přijímaček dokážu určitě spojit s jejím jménem. Je to především její zásluha,“ konstatovala ředitelka, která v čele školy stojí od roku 2010.

Semináře a doučování

158. To je kromě krizového čísla na policii také počet žáků, který aktuálně chodí do přerovské školy. Od prvního až do devátého ročníku je otevřena vždy jedna třída.

Úspěch místních deváťáků při přijímačkách je podle ředitelky dán také systémem volitelných předmětů, které ve škole zavedli. „Především jde o předměty, které se jmenují seminář z matematiky a seminář z českého jazyka. Navzdory tomu, že se jedná o volitelné předměty, tak například letos se na tyto semináře zapsali úplně všichni deváťáci. Loni se pár žáků nepřihlásilo, ale letos chodí na semináře úplně všichni. Zřejmě si už uvědomují ten fakt, že je čekají náročné přijímací zkoušky,“ myslí si Yveta Dvorská. Právě semináře jsou nepokrytou přípravou na zkoušky a v hodinách si žáci mohou vyzkoušet i příklady, které se objevily u přijímaček v předchozích letech. Vlastně si tak vyzkouší přijímačky nanečisto.

O přijímačkách se žákyní Kateřinou Zemanovou. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Už tu byla řeč o možnosti doučování. Tu také využívá řada žáků, ovšem musí si přivstat. Zatímco klasické vyučování na přerovské škole začíná v 7.45, doučovací hodiny startují už v 7 ráno a trvají půlhodinku čistého času. Placené doučování se koná také v nedalekých Čelákovicích, kam za ním podle ředitelky dojíždí odhadem 20 až 30 procent deváťáků.

„Takhle je to dobrý…"

A co na to sami žáci nejvyššího ročníku? Kateřina Zemanová i Radek Martínek na otázku, co by si dokázali představit k přípravě na přijímačky jako další doplněk, odpovídají unisono. „Nic. Takhle je to dobrý, je to úplně dostačující,“ konstatují školáci.

A to se rozhodně nedá říci, že by právě tito dva měli nízké ambice. Kateřina preferuje studium na nymburském gymnáziu, Radek poslal všechny tři přihlášky na různé pražské obchodní akademie. Jak moc si věří v jednotlivých předmětech, říkají ve videích u článku.

O přijímačkách se žákem Radkem Martínkem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Ředitelka Yveta Dvorská jejich sebevědomí před dubnovými přijímačkami podporuje. „Za celou dobu čtrnácti let, co jsem tu ředitelkou, se nestalo, že by se některý žák z přerovské školy nedostal na střední školu. Dostali se opravdu všichni, takže nemějte strach,“ říká před třídou, která bude chtít zopakovat úspěchy svých předchůdců z posledních pěti let.

VÝSLEDKY
Kategorie: max/dosažené body/procenta 
Český pravopis: 213/101/47,42%
Komunikace a sloh: 150/90/60,00%
Literatura: 0/0/-
Porozumění textu: 274/148/54,01%
Skladba: 150/92/61,33%
Tvarosloví: 200/85/42,50%
Tvorba slov a slovní zásoba: 263/152/57,79%
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla: 188/75/39,89%
Číslo a početní operace, dělitelnost př: 112/74/66,07%
Grafy, schemata, tabulky a slovní úlohy: 314/130/41,40%
Lineární rovnice, soustavy rovnic: 39/0/0,00%
Počítání s mnohočleny: 342/110/32,16%
Poměr, mapa: 100/2/2,00%
Převody jednotek: 100/42/42,00%
Přímá, nepřímá úměrnost: 125/60/48,00%
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice: 213/79/37,09%
Výrazy s proměnnou: 13/3/23,08%