„Do historie se Libice zapsala především díky rodu Slavníkovců, který zde vládl v druhé polovině 10. století, kdy byl na akropoli hradiště postaven kamenný kostel podle vzoru saské otonské architektury. Celý areál patří mezi dlouhodobě archeologicky sledované lokality, sondy v minulých letech pokryly více než pět procent plochy hradiska. Tím se řadí mezi nejlépe prozkoumaná raně středověká centra u nás,“ vysvětlil při prohlídce ředitel Archeologického ústavu AV ČR Jan Mařík.

Zároveň upozornil na možnost využití mobilní aplikace. Pomocí virtuální reality lze získat představu o raně středověké realitě zdejších míst. Aplikace s QR kódem je umístěna na zdi sousední evangelické fary. Součástí komentované prohlídky byla i návštěva expozice archeologických nálezů v pamětní síni obce.

Archeologické léto v Libici pokračuje v dalších termínech. Konkrétně 20. července, dále 3., 10., a 24. srpna, sraz je vždy v 15 hodin na konci ulice Ke Hradišti. Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nicméně vybraný termín je nutné si rezervovat.