Je rozhodnuto! To, o čem si Nymburáci zatím povídali jen v náznacích do budoucna, se stane zřejmě už příští rok realitou. Zhruba sto metrů od sebe vyrostou na páteřní silnici protínající Nymburk dva kruhové objezdy.

Jedná se o křižovatku Boleslavské třídy s Velkými Valy při příjezdu od Poděbrad. Druhý kruhový objezd vyroste před budovou policejního ředitelství a promění tak napojení na Boleslavskou třídu při příjezdu po Zbožské od sídliště a Lysé nad Labem.

Investiční záměr schválila Rada kraje, vlastník silnic. „Na Radě kraje jsme odsouhlasili investiční záměr tohoto dopravního řešení. Nyní se musí zpracovat projektová dokumentace na přestavbu stávajících průsečných křižovatek silnic. Projekt bude stát podle předpokladů celkem 14 milionů korun, které bude hradit kraj z rozpočtu," řekl hejtman Miloš Petera.

Jako dobré řešení to vidí 
i nymburský radní, který má na starosti investiční akce města, Zdeněk Vocásek. „Pro centrum města je třeba zvýšit plynulost dopravy. Uvedený požadavek byl vznesen na kraj s ohledem na to, že řešení je 
v souladu s územním plánem a Generelem dopravy. Tyto dva kruhové objezdy by měly dopravní situaci zlepšit," myslí si radní.

Podle jeho slov je celá situace zkonzultovaná s policií, která s takovým řešením souhlasí. „Mezi původními návrhy bylo i vytvoření světelných křižovatek, tedy řízených semafory. Ovšem výhodou kruhových objezdů je fakt, že odpadá vytvoření odbočovacích pruhů, a jejich realizace bude jednoduší," řekl Zdeněk Vocásek.

Stavět by se podle vedení kraje mohlo začít v první půli roku 2016. Také hejtman věří, že vybudování kruhových objezdů předejde kolizním situacím, které se na obou místech v současné době vyskytují. „Projekt vyřeší dosavadní intenzivní přetíženost křižovatek, na nichž dochází ke kumulaci vozidel přijíždějících od Poděbrad a od Lysé nad Labem. V místech křížení se tvoří kolony a dochází ke kolizním situacím. Přestavbou stávajících křižovatek na okružní křižovatky dojde ke zklidnění dopravy na průtahu městem, zlepšení její plynulosti a zvýšení bezpečnosti," říká hejtman Miloš Petera.

INVESTICE KRAJE DO DOPRAVY

Téměř stovku dopravních projektů ve Středočeském kraji bude letos částkou 778 milionů korun podporovat Státní fond dopravní infrastruktury. „Z této sumy kraj využije 463 milionů korun na rekonstrukce silnic 
a zhruba 300 milionů investuje do oprav mostů. V roce 2015 by mělo být dokončeno také třicet dopravních projektů v hodnotě 1,1 miliardy Kč za pomoci peněz Regionálního operačního programu Střední Čechy," vyjmenoval hejtman Miloš Petera. Středočeský kraj v roce 2014 dokončil 36 staveb v oblasti dopravní infrastruktury. Opravil krajské silnice a mosty poškozené povodní za více než 400 milionů Kč. Rekonstrukce opěrných zdí, mostů a křižovatek stála v loňském roce 110 milionů Kč.