Mezi nalezenými předměty převažují zlomky keramických nádob, zvířecí kosti domácích zvířat čí drobné artefakty z bronzu a železa. Dokladem nedalekého zpracování železa je nález značného množství železářské strusky. Mezi méně časté předměty, které se podařilo odkrýt, náleží dvě drobné stříbrné mince, které však podle slov vedoucího archeologa Lukáše Balouna nelze prozatím blíže určit.

„Nález šipky, která je kolem čtyř centimetrů dlouhá, je pouze ojedinělým nálezem a chápeme ji, jako pravěkou intruzi v časně novověkých navážkách, do kterých se dostala zcela náhodou, například se zeminou dovezenou k úpravě povrchu komunikace. Pro nás je ale mnohem důležitější nález vrcholně středověkého kulturního souvrství s četnými movitými nálezy, které můžeme zařadit na přelom 12. a 13. století," uvedl archeolog s tím, že takové nálezové situace poblíž historického jádra města odborníci očekávali.

Na místě se našly také mnohé stopy po nadzemních konstrukcích stavení reprezentované sloupovými a kůlovými jamkami. Plošný výzkum, který je v současné době k vidění na Husově náměstí, započal již v prostoru křížení ulic Masarykovy a Sokolské, kde byly bagrem narušeny dřevěné konstrukce dvou jímek s nálezy celých keramických nádob z druhé poloviny 16. a počátku 17. století. „Do stejného období předběžně řadíme i zděné základy domu, jehož půdorys se podařilo odkrýt na okraji náměstí,“ dodal Baloun.

Po skončení terénní části archeologického výzkumu poputují nálezy do laboratoří, kde se musí provést jejich základní ošetření. „Kovové artefakty se podrobí konzervaci a mnohé keramické tvary budou restaurovány do původního stavu, tak aby mohly být vystaveny nejen odborné veřejnosti. Pokud čas a finance dovolí, tak společně s kolegy z Polabského muzea v Poděbradech připravíme v Lysé nad Labem menší prezentaci výsledků naší práce,“ dodal archeolog.