Návštěvníky lákala řada světských atrakcí, stánky s nerůznějšími sladkostmi, dárky a také mnohá občerstvení. Na své si přišli všichni návštěvníci lidové slavnosti, zejména pak děti.

Stovky poutníků většinou z královéhradecké diecéze pak zamířily v sobotu 24. dubna 2010 do areálu slavníkovského hradiska. Právě tady se sloužila za účasti mnoha kněží a dalších hostů pod širým nebem mše svatá. Hlavním celebrantem byl tehdy nový pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Na této duchovní slavnosti promluvil i poslanec Cyril Svoboda, poutníky pozdravil starosta obce Milan Kožíšek a libický evangelický farář Martin Zikmund. Slavnost byla zakončena českou národní hymnou.