Advokátka nabízí krátké informativní porady v délce 15 minut, při kterých žadateli stručně odpoví na otázku a doporučí mu další postup. “Žadatel neobdrží písemné vyjádření ani mu nebude sepisováno podání určené soudu či orgánu státní správy a samosprávy,” upřesňují v rodinném centru.

Dotazy se mohou týkat majetku, manželství, nájmu, nemovitostí, dědictví, smluv, dluhů nebo práce. Cílem porad není situaci člověka úplně vyřešit, ale zdarma mu poskytnout základní informaci a seznámit ho s možnostmi řešení. 

První termín, na který se mohou zájemci objednat, je středa 17. ledna. Poté vždy jednou za měsíc od 16 do 18 hodin. Více informací a přesné termíny jsou na webových stránkách organizace.