Pět klisen a jednoho hřebce přivezl transport z oblasti Exmooru, odkud tito koně původně pocházejí, a z Walesu, kde jsou podobně jako v milovické rezervaci využívání k péči o krajinu.

„Většinu hříbat, která se v milovické rezervaci narodila, jsme bezplatně poskytli do dalších rezervací v rámci České republiky. Proto jsme potřebovali doplnit počty koní a zároveň obohatit genetickou pestrost stáda,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků v roce 2015 založila.

Zvířata budou v příštích dnech v aklimatizační ohradě a poté budou vypuštěna ke stádu na hlavní pastvině.

Už před nimi dorazili zmínění pratuři. Nizozemská Taurus Foundation vybrala dva mladé býky a čtyři mladé krávy, které zvýší genetickou variabilitu dvou stád, která se již v přírodní rezervaci nacházejí. Všechna telata praturů dosud narozená v Milovicích byla potomky jediného býka, který byl součástí zakládacího stáda. Dva noví býci by tak měli do české populace zpětně šlechtěných praturů vnést nové geny.