Pracovní skupina svolaná vedením radnice pak přijala preventivní opatření, která se týkají především pohybu ve škole, dezinfekce tělocvičny, dodržování rozestupů ve školní jídelně a podobně. Děti po cestě do a z tělocvičny musí nosit roušky, na cvičení je pak odkládají.

O případném dočasném uzavření školy dokument nehovoří.